Strona główna OIL

   


 
Płk w st. spocz. prof. dr hab. inż. Henryk Nowa - wspomnienie

Urodził się 29 czerwca 1929 r. w Zaniemyślu k. Środy Wielkopolskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Jaraczewie (pow. Jarocin), a naukę kontynuował w czasie okupacji. Wobec odmowy podpisania volkslisty przez ojca został, jako 13-letni chłopiec, zmuszony do pracy w kuźni prowadzonej przez niemieckiego właściciela. Natomiast ojciec został wywieziony do obozu koncentracyjnego, który szczęśliwie przeżył.
Po zakończeniu działań wojennych i powrocie Ojca z obozu Rodzina Profesora przeniosła się do Poznania, gdzie ukończył szkołę średnią, a następnie w roku 1949 podjął studia w Szkole Inżynierskiej również w Poznaniu. W ich trakcie przeniósł się do Warszawy i kontynuował naukę w Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył w roku 1953. Pierwszym miejscem pracy i służby był Wojskowy Instytut Techniki i Uzbrojenia w Zielonce pod Warszawą. W tym czasie z powodzeniem ukończył również studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Dorobek ten i zapał do pracy naukowej pozwoliły Profesorowi uzyskać w roku 1966 doktorat pt. "Strumienie kumulacyjne o dużej energii właściwej" obroniony w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawa. Promotorem rozprawy był prof. dr Michał Łunc. Dalszy rozwój naukowy Profesora został zwieńczony rozprawą habilitacyjną pt. "Wnikanie strumienia kumulacyjnego", którą obronił na Politechnice Warszawskiej w roku 1971. Praca uzyskała duże uznanie Senatu i została wyróżniona. Rok 1982 był kolejnym w dorobku naukowym, albowiem Profesor odebrał tytuł Profesora zwyczajnego.
Od roku 1972 Profesor Henryk Nowak związał się z WAM, w której do przejścia na emeryturę pełnił funkcję Kierownika Katedry Biofizyki poświęcając się całkowicie i z dużym jak zawsze zaangażowaniem pracy dydaktycznej i naukowej.
Obszarami badań Profesora były:
  • biofizyczne aspekty termoregulacji,
  • elektroimpedancja tkanek i narządów,
  • oddziaływanie wibracji,
  • modelowanie oddziaływania promieniowania UV na organizm człowieka.
W czasie pracy w WAM Profesor był opiekunem 1 rozprawy habilitacyjnej, promotorem 8 doktoratów, a w swoim dorobku naukowym miał 180 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 2 książki i 5 patentów. Jako uznany autorytet naukowy Profesor był również członkiem Komitetu Fizyki Medycznej PAN do 1984r. oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (2 kadencje).
Pomimo intensywnej pracy zawodowej i naukowej Profesor znalazł również czas na życie rodzinne. W roku 1955 bierze ślub ze studentką stomatologii Panią Zdzisławą. Z tego związku urodziły się bliźniaki - córka Ewa i syn Dariusz, pracownicy Akademii Medycznej, a następnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. Dariusz Nowak obecnie pełni m. in. funkcję Prorektora ds. Rozwoju Uczelni. Córka Ewa pracuje w Zakładzie Medycyny Sądowej UM w Łodzi.
Za swoją pracę i osiągnięcia zawodowe, naukowe i dydaktyczne Profesor został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami resortowymi i państwowymi.
Był osobą niezwykle lubianą zarówno przez studentów jak i pracowników Katedry. Wszyscy, którzy znali Profesora podkreślają jego olbrzymie kompetencje zawodowe, ale także dużą życzliwość w stosunku do pracowników i studentów. Wszyscy mogli liczyć na pomoc Pana Profesora zarówno w spawach naukowych, dydaktycznych oraz prywatnych.

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Zbigniew DUDKIEWICZ
dr n. med. Tadeusz NAWARYCZ

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020