Strona główna OIL

   


 
"Missing microbes" - recenzja

Martin Blaser
Missing microbes
Wydawnictwo Picador; New York; 2014
275 s.
ISBN 978-0-8050-9810-5; 978-0-8050-9811-2

Dr M. Blasser, naukowiec klasy ¶wiatowej i lekarz, napisał ksi±żkę esej, w której opisuje mikrobiom człowieka, jego zachowania się i paradoksy, jaki istniej± w naszym organizmie. W mikrobiomie u człowieka występuj± drobnoustroje, zarówno potrzebne jak i szkodliwe dla naszego zdrowia. Najczęstsz± przyczyn± zaburzeń w mikrobiomie jest powszechne stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania. Autor po¶wiecił tym problemom lata badań i potwierdza konieczno¶ć unikania nadmiernego stosowania antybiotyków. Przestrzega, że nadmierne ich stosowanie, szczególnie u dzieci, jest przyczyn± pojawiania się wielu nowożytnych epidemii, takich jak: alarmuj±co nasilaj±ca się astma, cukrzyca, otyło¶ć, alergie pokarmowe i zaburzenia metaboliczne.
Tre¶ć ksi±żki jest podzielona na następuj±ce rozdziały:
 1. Nowoczesne epidemie;
 2. Nasza planeta mikrobów;
 3. Microbiom człowieka;
 4. Pojawianie się patogenów;
 5. Leki problematyczne;
 6. Powszechne stosowanie antybiotyków;
 7. Nowoczesny farmer;
 8. Matka i dziecko;
 9. Zapomniany ¶wiat;
 10. Zapalenie mię¶nia sercowego;
 11. Trudno¶ci w oddychaniu;
 12. Wyższy i tłu¶ciejszy;
 13. Ponowne pojawianie się epidemii;
 14. Zima antybiotykowa;
 15. Proponowane rozwi±zania;
 16. Zakończenie.
"Missing microbes" jest ksi±żk± napisan± pięknie i rzeczowo, z merytorycznym wejrzeniem naukowca w ludzki mikrobiom i nasze zachowania zdrowotne. Ksi±żka jest godna polecenia do przeczytania, zarówno przez lekarzy, jak i (a może przede wszystkim) przez leczonych.

Jerzy MIERZEJEWSKI"Skalpel" 2015/03 (maj-czerwiec) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020