Strona główna OIL

   


 
Jubileusz 25 lat Wojskowej Izby Lekarskiej

25 lat temu odrodził się samorząd lekarski w Polsce. Instytucja izb lekarskich funkcjonowała w Polsce już przed rokiem 1918, na terenie zaborów austriackiego i pruskiego. Korzeni naszego samorządu próżno by jednak szukać przed 1989 r. Za dzień narodzin Wojskowej Izby Lekarskiej przyjmuje się datę 15 listopada 1989 r. , tj. dzień I Zjazdu Lekarzy Wojskowych, który odbył się w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Taką szansę i możliwość dała lekarzom wojskowym ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich. Zbiorowa mądrość środowiska, ale też ówczesnego kierownictwa MON i wojskowej służby zdrowia sprawiły, że powstał pierwszy i jak dotąd jedyny samorząd zawodowy w Siłach Zbrojnych RP. Nie wszyscy wróżyli mu długi żywot, a jednak Wojskowa Izba Lekarska nie tylko przetrwała, ale też zmieniając się rozwijała, okrzepła i właśnie świętowała 25 rocznicę swojego istnienia. Z tej to okazji 19 marca br. w Centrum Konferencyjnym "Boss" w Warszawie-Miedzeszynie odbyła się Jubileuszowa Konferencja pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka. Na uroczystość Rada Lekarska WIL i Komitet Organizacyjny zaprosili liczne grono znakomitych gości, w tym: patrona konferencji Pana Tomasza Siemoniaka, przedstawicieli Sztabu Generalnego WP, Ministerstwa Zdrowia, Sejmu RP, obecnego Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i byłych Szefów Wojskowej Służby Zdrowia, Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Jurka Olszewskiego, byłych: przewodniczących WIL, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczących Sądów Lekarskich i Komisji Rewizyjnych WIL, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i prezesów okręgowych izb lekarskich, komendantów szpitali wojskowych oraz długoletnich działaczy samorządowych i aktualnych delegatów wybranych na VII kadencję WIL. Jak to zwykle bywa, nie wszyscy na obecność których liczono na uroczystość przybyli, na ogół z przyczyn wymuszających ich obecność w miejscu pełnionych obowiązków.
Wszystkich przybyłych przywitała znana aktorka, Pani Maria Gładkowska, której powierzono prowadzenie uroczystości, a następnie pełnymi serdeczności słowami witał gości i dziękował im za przybycie, prezes Rady Lekarskiej WIL kmdr dr n. med. Jan Sapieżko. Wystąpienie okolicznościowe prezes RL WIL poprzedził odczytaniem listu pierwszego przewodniczącego WIL, Honorowego Przewodniczącego WIL, Pana prof. dr. hab. med. Bronisława Stawarza, na który uczestnicy konferencji odpowiedzieli gromkimi oklaskami. W swoim wystąpieniu prezes RL WIL zwrócił uwagę na stojące współcześnie przed samorządem lekarzy i dentystów wojskowych zadania oraz sposoby ich realizacji, a także na napotykane przez samorząd problemy.
Reprezentujący Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka i wiceministra Obrony Narodowej Pana Macieja Jankowskiego Pan Krzysztof Sikora, Radca Generalny-Koordynator w MON odczytał list ministra M. Jankowskiego do uczestników konferencji, a także wyraził osobiste słowa uznania dla lekarzy wojskowych, zarówno będących w służbie czynnej jak i tych, którzy już bez mundurów nadal pracują w wojskowej służbie zdrowia oraz życzył Wojskowej Izbie Lekarskiej dalszego, owocnego funkcjonowania. Składane w podobnym duchu życzenia i gratulacje odebrał Prezes WIL od gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego - Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Arkadiusza Kosowskiego - Dyrektora Departamentu ds. Służb Mundurowych w NFZ. Po tych wystąpieniach nastąpił szczególnie uroczysty moment - wręczenie wyróżnień za zasługi dla samorządu lekarskiego.
Po odczytaniu "Postanowienia Prezydenta RP z dnia 3 marca 2015 r. i z 18 marca 2015 r. o przyznaniu odznaczeń państwowych" dekoracji odznaczonych dokonał Pan Krzysztof Sikora, Radca Generalny-Koordynator w MON, w asyście Prezesa WIL i Szefa służby Zdrowia WP. Wyróżnieni zostali:

Wojskowym Krzyżem Zasługi
 1. płk dr n. med. Stefan Antosiewicz - Zastępca Prezesa Rady Lekarskiej WIL Przewodniczący Komisji Kształcenia WIL, Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
Srebrnym Krzyżem Zasługi:
 1. lek. Konrad Maćkowiak - Sekretarz Rady Lekarskiej WIL, Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy,
 2. lek. dent. Jacek Woszczyk - Zastępca Prezesa Rady Lekarskiej WIL, Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy, Członek Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.
Na podstawie Decyzji Nr 438/KADR z dnia 12 marca 2015 r. Ministra Obrony Narodowej odznaczeni zostali:
Złotym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju:
 1. dr n. med. Piotr Jamrozik - Członek Rady Lekarskiej WIL, Przewodniczący Komisji ds. Opiniowania Kandydatów na Stanowiska Kierownicze w Wojskowej Służbie Zdrowia
 2. lek. med. Artur Płachta - Zastępca Prezesa Rady Lekarskiej WIL, Przewodniczący Komisji Wyborczej, Przewodniczący Komisji Etyki WIL
 3. dr n. med. Piotr Rapiejko - Prezes Rady Lekarskiej WIL w VI kadencji, Członek Rady Lekarskiej WIL
 4. lek. Roman Theus - Członek Rady Lekarskiej WIL, Członek Okręgowej Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej
 5. lek. Ryszard Zachar - Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej, wieloletni działacz samorządu lekarskiego
 6. Elżbieta Walczak - wieloletni pracownik Biura WIL - specjalista w dziale Kadr i Płac
Srebrnym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju:
 1. mjr lek. Jarosław Bukwald - Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL, Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej WIL
 2. lek. dent. Marzena Mokwa-Krupowies - Zastępca Sekretarza Rady Lekarskiej WIL, Członek Okręgowej Komisji Wyborczej WIL,
 3. ppłk lek. Sławomir Sapieżko - Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL, Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL
 4. Edyta Klimkiewicz - wieloletni pracownik Biura WIL- specjalista ds. Rejestru Lekarzy i Prawa Wykonywania Zawodu
 5. Ewa Petaś - wieloletni pracownik , specjalista ds. administracyjnych Biura WIL.
Brązowym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju:
 1. lek. Sławomir Owczarek - Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL, Członek Okręgowej Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej
 2. Ewa Kapuścińska - wieloletni pracownik Biura WIL - sekretarz redakcji Biuletynu "Skalpel".
Państwowe i resortowe odznaczenia nie były jedynymi jakie odbierali tego dnia zasłużeni dla WIL. Kapituła Nagród WIL za działalność na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej wyróżniła Honorową Odznaką WIL:
 1. Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej - pana Tomasza Siemoniaka
 2. gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego - Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego, Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL, Wiceprzewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
 3. lek. Włodzimierza Aleksandrowicza - Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL, Wiceprzewodniczącego Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej
 4. prof. dr hab. n. med. Mariana Brockiego - Prezesa Rady Lekarskiej WIL w IV i V kadencji, Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL oraz Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy w VII (obecnej) kadencji
 5. prof. dr hab. n. med. Eugeniusza Dziuka - Członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w VII Kadencji, Zastępcę Prezesa WIL w VI kadencji, wieloletniego działacza Samorządu Lekarskiego
 6. prof. dr hab. n. med. Jerzego Kruszewskiego - członka Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Przewodniczącego Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezesa Rady Lekarskiej WIL w III Kadencji.
 7. dr n. med. Piotra Rapiejko - Prezesa Rady Lekarskiej WIL w VI Kadencji, Członka Rady Lekarskiej WIL w VII (obecnej) Kadencji.
Ponadto liczne grono osób uhonorowanych zostało Medalem Wojskowej Izby Lekarskiej i statuetkami Asklepiosa. Odznaki Honorowe, medale WIL i statuetki wręczał wyróżnionym Prezes RL WIL dr Jan Sapieżko.
Medalem Wojskowej Izby Lekarskiej wyróżnieni zostali:
 1. gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak - Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, Delegat na Zjazd Lekarzy WIL
 2. gen. bryg. rez. dr n. med. Zbigniew Teter - Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Członek Rady Lekarskiej WIL, Przewodniczący Komisji Budżetowej WIL
 3. lek. Jerzy Aleksandrowicz - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, członek Sądu Lekarskiego WIL VII Kadencji.
 4. lek. dent. Bogdan Barut - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, wieloletni działacz samorządu lekarskiego, szczególnie zasłużony dla sprawy stomatologii wojskowej,
 5. płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL
 6. lek. Jerzy Chmielewski - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL w VII Kadencji, aktywny działacz samorządowy w poprzedniej kadencji,
 7. lek. dent. Adam Grobelny - Delegata na Zjazd Lekarzy WIL, Wiceprzewodniczący Sądu Lekarskiego WIL
 8. lek. dent. Sabina Jakubiec - Norton - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, członek Sądu Lekarskiego WIL
 9. dr n. med. Maciej Januchta - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, Wiceprzewodniczący Sądu Lekarskiego WIL
 10. dr n. med. Maciej Józefowicz - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, wieloletni działacz samorządu lekarskiego
 11. dr n. med. Zbigniew Kaczorowski - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, członek Sądu Lekarskiego WIL
 12. lek. Krzysztof Kawecki - Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji Wojskowej Izby Lekarskiej, sportowiec przynoszący chlubę WIL
 13. dr n. med. Janusz Małecki - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy, Zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 14. lek. Zbigniew Plewa - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, Członek Rady Lekarskiej WIL
 15. ppłk dr n. med. Sławomir Powierża - Delegata na Zjazd Lekarzy WIL, Wiceprzewodniczący Sądu Lekarskiego WIL
 16. lek. Jerzy Staszczyk - Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL, Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy, wieloletni były skarbnik WIL
 17. lek. Zbigniew Ułanowski - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL w VI i VII kadencji, Członek Rady Lekarskiej WIL, Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Legislacyjnej, wieloletni Redaktor Naczelny Biuletynu "Skalpel".
 18. płk dr n. med. Jan Wilk - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, Przewodniczący Sądu Lekarskiego WIL w VI kadencji
 19. dr n. med. Krzysztof Wołyniak - Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy WIL, Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL od I kadencji,
 20. płk dr n. med. Stanisław Żmuda - Członek Prezydium Rady Lekarskiej WIL, Przewodniczący Komisji Stomatologicznej WIL
 21. płk w st. spocz. prof. dr. hab. Jerzy Mierzejewski - od lat współpracujący z redakcją biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej "Skalpel" i przybliżający lekarzom wojskowym zagadnienia związane z terroryzmem i bioterroryzmem oraz współczesnymi zagrożeniami epidemiologicznymi.
 22. płk w st. spocz. dr hab. Witold Lisowski - historyk, były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, znawca i miłośnik historii medycyny, którą od wielu lat przybliża w barwny i interesujący sposób czytelnikom "Skalpela".
 23. kmdr rez. dr n. med. Jan Sapieżko - Prezes Rady Lekarskiej WIL, Delegata na Zjazd Lekarzy WIL i na Krajowy Zjazd Lekarzy (Medal Wojskowej Izby Lekarskiej wręczył Wiceprezes Rady Lekarskiej WIL - płk dr n. med. Stefan Antosiewicz).
Statuetkę Asklepiosa otrzymali:
 1. dr n. med. Walenty Chudzicki - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, Wiceprzewodniczący Sądu Lekarskiego WIL
 2. ppłk lek. Krzysztof Hałasa - Delegat na Zjazd Lekarzy WIL, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WIL
 3. lek. Leszek Haus - Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy, Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej WIL
 4. dr n. med. Kazimierz Janicki - Członek Rady Lekarskiej WIL, były członek Sądu Lekarskiego WIL
 5. lek. dent. Marzena Mokwa-Krupowies - Członek Prezydium RL WIL, zastępca Sekretarza Rady Lekarskiej WIL, Członek Komisji Wyborczej,
 6. dr n. med. Andrzej Probucki - Członek Rady Lekarskiej WIL, Skarbnik WIL
 7. lek. dent. Piotr Sokół - Członek Rady Lekarskiej WIL, Członka Rady Lekarskiej WIL.
Po tej uroczystej ceremonii kontynuowane były wystąpienia okolicznościowe gości. Głos zabierali:
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak - Dyrektor WIM
 • prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski - Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny
 • prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski - Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • dr Jerzy Jakubiszyn - Przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich
 • dr Andrzej Sawoni - prezes OIL w Warszawie
 • dr Grzegorz Mazur - prezes OIL w Łodzi
 • dr n. med. Wiesław Chudzik - Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów
 • dr hab. Leszek Markuszewski - Szef Służby Zdrowia Więziennictwa.
Z ust gości padło wiele słów uznania dla Wojskowej Izby Lekarskiej, społecznikowskiej pracy jej działaczy i szacunku dla lekarzy zrzeszonych w WIL. Nie brakowało odniesień do zasług byłej już Wojskowej Akademii Medycznej w kształceniu kadr medycznych dla wojska i kształtowaniu charakterów i postaw przyszłych lekarzy wojskowych. Podkreślano przyjazne związki łączące WIL z innymi izbami lekarskimi, zwłaszcza OIL w Warszawie, Łodzi czy Opolu. Z uznaniem odnotowano i odbierano istnienie bardzo dobrych relacji pomiędzy WIL i kierownictwem resortu Obrony Narodowej.
Prof. Krzysztof Chomiczewski mile zaskoczył uczestników konferencji prezentacją historycznych już zdjęć ze Zjazdu założycielskiego WIL w 1989 r. Oficjalna część Konferencji Jubileuszowej dopełniona została przedstawionym przez płk. dr. n. med. Stefana Antosiewicza referatem nt. "Kształcenie i rozwój profesjonalny kadr medycznych - klucz do naprawy wojskowej służby zdrowia?, wysłuchanym z zainteresowaniem przez ogół uczestników konferencji. Po krótkiej przerwie technicznej obchody Jubileuszu uświetnił krótki, ale za to rewelacyjny, występ artystów z Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja. Znakomita kuchnia i koleżeńska atmosfera sprawiły, że trwała ona niemal do północy.

Zbigniew UŁANOWSKI"Skalpel" 2015/03 (maj-czerwiec) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020