Strona główna OIL

   


 
Od redakcji

Właśnie minęła 5. rocznica największej w powojennej historii Polski tragedii narodowej. W katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2011 roku życie straciło 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią i kwiat Narodu Polskiego. Wśród ofiar tej tragedii był także nasz Kolega, płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady. Przeciągające się ponad miarę śledztwo wciąż nie daje przekonującej wszystkich odpowiedzi co do przyczyn tej tragedii. Za sprawą pewnych polityków, pogłębia się niestety pękniecie społeczeństwa, które nie potrafi solidarnie i z należytą powagą, jak w tamtych, pamiętnych dniach, uczcić pamięci tragicznie zmarłych. Jak długo zatem ta bolesna rana będzie jeszcze krwawić nim się zabliźni?
O Wojtku Lubińskim w Wojskowym Instytucie Medycznym, w środowisku lekarzy wojskowych, pamięć pozostaje żywa i wdzięczna. Już po raz piaty, 24 kwietnia br. odbędzie się Konferencja Naukowa im. gen. bryg. dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego pt. "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia". Konferencja ta, organizowana przez Wojskowy Instytut Medyczny, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oraz Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, jest swoistym hołdem oddawanym Temu Lekarzowi, którego zainteresowania skupiały się przecież na problemach współczesnej pulmonologii. To w Jego publikacjach naukowych dominowała ta problematyka, a Jego rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł ""Nowe wartości należne zmiennych spirometrycznych oraz wskaźnik oceny obturacji w populacji polskiej". Redakcja biuletynu "Skalpel" z zadowoleniem przyjęła prośbę o objęcie patronatem medialnym tego wydarzenia, co odbieramy jako wyraz szczególnego uznania i wyróżnienia. O przebiegu tej konferencji napiszemy w kolejnym numerze biuletynu.

Na stronach bieżącego numeru "Skalpela" zamieszczamy obszerną relację z Konferencji Jubileuszowej zorganizowanej z okazji 25. lecia Wojskowej Izby Lekarskiej. Chociaż zabrakło na niej wielu spośród zaproszonych, znakomitych gości, to już sam fakt przyjęcia nad nią patronatu przez wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej pana Tomasza Siemoniaka świadczy o uznaniu dla działalności WIL i dla całego naszego środowiska. Mnogość przyznanych odznaczeń i wyróżnień jest tego kolejnym wyrazem, czego możemy sobie wspólnie pogratulować. Wzorcowe relacje WIL z kierownictwem resortu Obrony Narodowej nie pozostały niezauważone, padły nawet z ust jednego z gości słowa nadziei, że kiedyś może zmiana nastąpi w relacjach z Miodową.
Doniosłym, z punktu widzenia każdego członka WIL, jest przyjęta przez XXXIII Zjazd Lekarzy WIL "Uchwała w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej". Uznaje ona, jako jeden z priorytetów WIL, organizacyjne i finansowe wspieranie tego kształcenia, a przeznaczane na ten cel środki finansowe będą nieporównywalnie większe niż dotychczas. To może być jednym z ważniejszych wyróżników naszej izby na tle innych OIL, a obowiązująca od początku tego roku wyższa składka członkowska nie powinna już tak boleć.

Zbigniew Ułanowski
redaktor naczelny"Skalpel" 2015/03 (maj-czerwiec) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020