Strona główna OIL

   


 
Wspomnienie o płk. w st. spocz. prof. dr. hab. n. med. Stanisławie Mrzygłodzie - twórcy nowoczesnej okulistyki wojskowej

Profesor Stanisław Mrzygłód urodził się w 1930 r. Do szkoły średniej uczęszczał w Andrychowie. Szkolne i młodzieńcze lata Profesora przypadają na okres wojny i ciężkiego czasu powojennej odbudowy kraju. Po ukończeniu szkoły średniej w 1949 r. podjął studia na Wydziale Lekarskim Fakultetu Wojskowo-Medycznego w Łodzi. Po studiach w 1954 r. został skierowany do dyspozycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego, gdzie powierzono Mu obowiązki starszego lekarza 82 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Rogowie.
W 1957 r. został przeniesiony do Wojskowego Centrum Wykształcenia Medycznego w Łodzi, gdzie uzyskał specjalizację z okulistyki. W latach 1958-1967 pełnił służbę w Klinice Okulistycznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na stanowisku asystenta (9.1958- -7.1961 r.), a następnie adiunkta (7.1961-1.1967 r.) Kliniki. W czasie pracy w Klinice Okulistycznej uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
W 1967 r. w dowód uznania za osiągnięcia w pracy został przeniesiony do 4 Wojskowego Szpitala Okręgowego we Wrocławiu, gdzie powierzono Mu stanowisko Ordynatora Oddziału Okulistycznego. W czasie służby w 4 WSO we Wrocławiu doprowadził Oddział do rozkwitu. W 1974 r. został powołany na stanowisko Kierownika Kliniki Okulistycznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do końca swojej drogi zawodowej, to jest do 2000 r. (w latach 1974-1995 jako żołnierz zawodowy, a od 1995 r., po przeniesieniu w stan spoczynku, do 2000 r. jako pracownik cywilny).
W czasie pełnienia obowiązków służbowych w CKP WAM uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i profesora. Przez 25 lat pełnił obowiązki Naczelnego Okulisty Wojskowej Służby Zdrowia.
Za całokształt osiągnięć w służbie i działalności naukowej w 1981 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1988 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Już w czasie pracy w 4 WSO we Wrocławiu Profesor dużo czasu poświęcał działalności chirurgicznej opartej na nowatorskiej – w tamtym czasie – w kraju i na świecie technice mikrochirurgicznej oka. Opracował i wdrożył do praktyki operacyjnej własne oryginalne metody mikrochirurgicznego leczenia jaskry. Wykorzystał technikę mikrochirurgiczną do stosowanej w tamtych latach krioekstrakcyjnej metody leczenia zaćmy, co zmniejszyło niebezpieczeństwo powikłań i skróciło okres rekonwalescencji. Profesor wdrożył oparte na własnych doświadczeniach metody krioterapii chorób rogówki o etiologii wirusowej.
Po przejściu do CKP WAM w oparciu o doświadczenia zdobyte we Wrocławiu, rozwinął na szeroką skalę metodologię chirurgicznego leczenia chorób oczu. Po 1998 r., na długo przed innymi ośrodkami w kraju, wprowadził do codziennej praktyki implantację sztucznych soczewek i fakoemulsyfikację umożliwiającą leczenie zaćmy w trybie ambulatoryjnym. Jako jeden z pierwszych wykonał operację z użyciem witrektomu i tamponadę wewnątrzgałkową. Wdrożył oryginalną metodę operacji skrzydlika zapobiegającą nawrotom. Zainicjował i poszerzył zakres operacji rekonstrukcyjnych przedniego odcinka oka po urazach oraz odtwarzanie aparatu ochronnego oka po operacjach leczenia nowotworów. Realizował jako jeden z pierwszych w kraju ambitny program chirurgii i terapii laserowej w chorobach oczu oraz wzbogacił działalność Kliniki o mało znaną wtedy w kraju laserową chirurgię narządu wzroku. Stosowane przez Profesora Mrzygłoda metody operacyjne były jego oryginalnymi rozwiązaniami lub nosiły znamiona jego modyfikacji.
Swoje wysokie umiejętności przekazywał Profesor w toku wieloletniej działalności kolejnej rzeszy okulistów. Wychowała i nauczył okulistyki całe pokolenie lekarzy wojskowych. Wyspecjalizował osiemnastu lekarzy i kształcił ponad dwustu lekarzy do specjalizacji I i II stopnia. Był promotorem w pięciu przewodach doktorskich. Z ogromnym zaangażowaniem podejmował trud organizowania licznych kursów mikrochirurgii oka, dzięki którym poziom wyszkolenia operacyjnego okulistów wojskowych był wyjątkowo wysoki, a wielu uczniów Profesora objęło stanowiska ordynatorów w oddziałach okulistycznych w całej Polsce.
Profesor Mrzygłód był bezgranicznie oddany chorym. Był wymagającym przełożonym, ale przede wszystkim bardzo wiele wymagał od siebie. Był człowiekiem ciężkiej pracy i przedkładał ciszę sali operacyjnej nad ubieganie się o zaszczyty. Ukochanej okulistyce i służbie chorym podporządkował wszystko, odsuwając na dalszy plan nawet sprawy rodzinne i osobiste.
Niewiele czasu pozostawało Mu na bliską sercu turystykę, a legendami obrosły Jego szaleńcze wyprawy na Nord Cap. Takim wyrazem tęsknoty do turystyki i jednocześnie wyrzutem sumienia, że brakowało na nią czasu był rower wiszący na ścianie skromnego, hotelowego pokoiku przy ul. Garwolińskiej, w którym przyszło Mu mieszkać przez długie lata.
W 2015 r. środowisko okulistów wojskowych przygotowywało się do obchodów 85 rocznicy urodzin Profesora, jednak nieubłagany los powołał Go do innych zadań. Pozostał jednak w naszej pamięci jako wybitny lekarz okulista, twórca wojskowej szkoły okulistów polskich, człowiek prawych zasad i honoru.
Cześć jego pamięci!

Grono wychowanków i współpracowników Profesora

"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020