Strona główna OIL

   


 
25 lat odrodzonego samorządu lekarskiego

W Warszawie, w dniach 5-6 grudnia 2014 r. odbywały się centralne obchody 25-lecia odrodzenia izb lekarskich. Obszerny opis tego wydarzenia zamieściła w grudniowo-styczniowym wydaniu "Gazeta Lekarska", dlatego też niniejsza relacja jest znacząco ograniczona i podyktowana dziennikarskim obowiązkiem.
Bogaty program uroczystości otwierała debata nt. "25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce", która z udziałem większości ministrów zdrowia zasiadających w rządach Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 r. odbyła się w Sejmie RP w dniu 5 grudnia. Znamienną była nieobecność w Sejmie Bartosza Arłukowicza, aktualnie sprawującego urząd Ministra Zdrowia. Tego samego dnia Naczelna Rada Lekarska odbyła robocze posiedzenie, a w Senacie RP, z gośćmi zagranicznymi przybyłymi na uroczystości spotkał się wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.
Drugi dzień obchodów, w Hotelu Victoria Sofitel, rozpoczął się sesją historyczno-naukową nt. "25 lat izb lekarskich w Polsce", z wyraźnie szerszym już udziałem przedstawicieli wszystkich izb lekarskich z Polski oraz gości zagranicznych reprezentujących międzynarodowe i narodowe organizacje zrzeszające lekarzy i lekarzy dentystów. Sesję prowadziła redaktor Iwona Schymalla, a w okolicznościowych wystąpieniach zaprezentowali się: zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard Czerniawski, który odczytał przygotowany przez prof. Irenę Lipowicz referat nt. "Rola samorządu w systemie państwa i ochrony zdrowia", prof. Romuald Krajewski wygłosił wykład nt. "Samorządność zawodowa Pro Publico Bono", o roli i znaczeniu samorządności medycznej dla Polonii medycznej mówił Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Chicago prof. Marek Rudnicki. Oficjalne otwarcie uroczystości Jubileuszu nastąpiło po przerwie. Przybyłych gości i lekarzy powitała redaktor Iwona Schymalla, a następnie głos zabrał Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Posługując się metaforą cały szereg problemów i wad systemu ochrony zdrowia określał mianem różnego typu wirusów wywołujących tak długo trwającą już chorobę. Receptą na tę chorobę jest mówienie prawdy - mówił Prezes Hamankiewicz i pytał: "kto policzy ile osób zabije wirus niekompetencji obecnego ministra zdrowia?".
Licznie przybyli na uroczystości goście z zagranicy, wśród nich m.in. Xavier Deau - prezes World Medical Association z Francji, Tin Chun Wong - prezydent World Dental Federation z Hong Kongu, przedstawiciele izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych z Czech, Słowacji, Litwy i Niemiec nie szczędzili słów uznania dla samorządu lekarskiego w Polsce i jego dokonań oraz składali na ręce Prezesa NRL gratulacje wraz z życzeniami dalszej, owocnej działalności.
Wieczorną część obchodów dopełniła gala w Teatrze Narodowym, którą poprowadzili znani i lubiani aktorzy Ewa Wiśniewska i Piotr Fronczewski. Otwierający galę Prezes NRL Maciej Hamankiewicz przypomniał pamiętne słowa Tadeusza Mazowieckiego, wypowiedziane w Sejmie RP gdy obejmował on urząd premiera i odwołując się do nich, retorycznie pytał - czy samorządowi lekarskiemu przez te lata było łatwo? Odpowiadając na tak zadane pytanie przypomniał trudną drogę i wysiłek lekarzy dążących do odrodzenia samorządu lekarskiego, ich cierpliwość i zapał w budowaniu i umacnianiu samorządu, wolę działania. Za to wszystko podziękował wszystkim pracującym w minionych latach w radach lekarskich i pozostałych organach samorządu, w biurach i gazetach samorządowych. Podkreślił, że samorząd lekarski "nie zdoła podnieść ochrony zdrowia na wyższy poziom, jeśli nie uzyska zrozumienia i poparcia Rządu".
List od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do gości i uczestników uroczystości odczytał doradca Prezydenta Maciej Piróg, który wręczył ponadto w imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe 7 lekarzom i 1 lekarzowi dentyście. Przypomniano twarze dziesiątek lekarzy, którzy pracowali w organach NIL i izb lekarskich, a którzy odeszli już na wieczny dyżur. Wypełniona sala teatru, w zadumie, stojąc, oddała im hołd. Historię zdarzeń 25-lecia ciekawie podsumowała prezentacja "Gazety Lekarskiej". Wielkimi brawami podziękowano prof. Jerzemu Woy-Wojciechowskiemu, który prawa autorskie do pieśni "Floreat Res Medica!", będącej dziełem jego i jego żony, przekazywał Naczelnej Izbie Lekarskiej. Z towarzyszeniem chóru Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i Płockiej Orkiestry Symfonicznej odśpiewał ją wielki artysta Wiesław Ochman. Część artystyczną gali wypełnił wspaniały, brawurowy występ Janusza Radka i wspomnianej już orkiestry symfonicznej. W przerwie pomiędzy obu częściami gali można było obejrzeć wystawę malarstwa dr. Włodzimierza Cerańskiego z OIL w Warszawie. Opuszczający w doskonałych nastrojach Teatr Narodowy uczestnicy gali otrzymali prezent - książkę pt. "25x25" autorstwa Lucyny Krysiak. Całość obchodów Jubileuszu zamknęła uroczysta kolacja w Hotelu Victoria Sofitel.

tekst i foto:
Zbigniew UŁANOWSKI

"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020