Strona główna OIL

   


 
Posiedzenia Prezydium RL WIL w dniach 12 grudnia 2014 r. i 16 stycznia 2015 r.

Prezydium Rady Lekarskiej WIL odbyło robocze posiedzenia w dniach 12 grudnia 2014 r. i 16 stycznia 2015 r. Posiedzeniom przewodniczył Prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko, a uczestniczyli w nich obok członków Prezydium Dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzej Niewiadomski.
Grudniowe posiedzenie Prezydium poświęcone było przedstawieniu i omówieniu koncepcji przeprowadzenia uroczystej konferencji z okazji Jubileuszu 25-lecia Wojskowej Izby Lekarskiej. Przyjęto propozycję Prezesa WIL aby zwrócić się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka z prośbą o objęcie przez niego patronatem honorowym Konferencji. Ponadto określono ramowy program konferencji, listę gości zapraszanych na uroczystości, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację poszczególnych zadań.
Na styczniowe posiedzenie Prezydium zaproszono Szefa IWSZ pana gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego oraz zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr. n. med. Janusza Małeckiego, który z przyczyn służbowych nie zdołał jednak w nim uczestniczyć. Gen. Piotr Dzięgielewski przekazał zebranym życzenia pomyślnego Nowego Roku, a następnie poinformował o aktualnej sytuacji w wojskowej służbie zdrowia, skupiając się zwłaszcza na zmianach organizacyjnych jakie następują w resorcie obrony narodowej, a tym samym w wojskowej służbie zdrowia. Powiedział m.in. że 14.01.2015 r. został ogłoszony nowy statut MON i o utworzeniu w Urzędzie Ministra ON Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Nowa struktura ma zacząć funkcjonować od kwietnia br. Omówił też główne zadania nowego Departamentu WSZ, w tym sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi podmiotami (z wyłączeniem funkcjonujących w jednostkach wojskowych), szeroko rozumianą profilaktykę i lecznictwo, struktury pomocnicze, zarys funkcjonowania kierownictwa. Dodał, że Departament przejmie ponadto całą opiekę psychologiczną w wojsku (dotychczas była ona w gestii Departamentu Wychowania i Obronności). Gen. P. Dzięgielewski odpowiadał też na wiele zadawanych bardziej szczegółowych pytań, przy czym zapewnił, że szerzej o zmianach poinformuje Radę Lekarską i cały samorząd gdy będzie już wszystko doprecyzowane.
Prezydium dokonało oceny i postępu przygotowań do Konferencji Jubileuszowej i Zjazdu Lekarzy Delegatów WIL, podjęło kilka decyzji dotyczących zakupu nowych znaczków naszej organizacji, Odznaki Honorowej WIL i medali pamiątkowych oraz wyróżnień członków WIL.

Z. U.

"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020