Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2015

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 12 grudnia 2014 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 9 stycznia 2015 r.
» Posiedzenia Prezydium RL WIL w dniach 12 grudnia 2014 r. i 16 stycznia 2015 r.
» Sprawozdanie Prezesa z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2014 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie za okres 1.01-31.12.2014 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2014 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2014 r.
» Projekt budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2015 r.
» Z wizytą w Afganistanie
» 25 lat odrodzonego samorządu lekarskiego
» Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski - człowiek nauki i samorządowiec
» Dzień Podchorążego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim UM w Łodzi
» Jatrosomatopatia w dentystyce cz. II
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Wspomnienie o płk. w st. spocz. prof. dr. hab. n. med. Stanisławie Mrzygłodzie - twórcy nowoczesnej okulistyki wojskowej
» Godność pacjenta terminalnie chorego w wybranych dokumentach etyki lekarskiej
» Obowiązek posiadania kas fiskalnych przez lekarzy i lekarzy dentystów
» Finanse lekarza, czyli jak się nie dać oszukać?

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020