Strona główna OIL

   


 
Komunikat Komisji ds. Rejestru Lekarzy WIL

Komisja ds. Rejestru Lekarzy WIL przypomina lekarzom o obowi±zku bezzwłocznego powiadamiania izby lekarskiej o:
  1. zmianie adresu zamieszkania, korespondencji (również zmianie nr tel. i adresu e-mail),
  2. zmianie pracodawcy,
  3. nabyciu prawa do emerytury b±dĽ renty,
  4. utracie dokumentu uprawniaj±cego do wykonywania zawodu,
  5. uzyskaniu specjalizacji, umiejętno¶ci, stopnia czy tytułu naukowego,
  6. zmianie nazwiska,
  7. zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu,
  8. zaprzestania wykonywania zawodu (na czas okre¶lony b±dĽ na stałe).
Szczegółowych informacji udzielaj± pracownicy Biura WIL telefonicznie lub drog± elektroniczn±.

KONTAKT Z KOMISJˇ:
tel. (22) 621 04 93 wew. 186,
fax. (22) 621 04 93 wew. 195,
e-mail: e.klimkiewicz@hipokrates.org "Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020