Strona główna OIL

   


 
Asecurama med - gwarancja bezpieczeństwa dla lekarza

Informujemy, iż na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy PZU a Wojskową Izbą Lekarską przy udziale konsorcjum brokerskiego Gras Savoye/Tamal od dnia 10 grudnia b.r. możliwe będzie zawarcie umowy ubezpieczeniowej w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej (ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa). Specjalnie przygotowana oferta ubezpieczeń medycznych asecurama med obejmuje:

  • ubezpieczenie OC (obowiązkowe) zawodowej PZU,
  • ubezpieczenie OC (dobrowolne) zawodowej PZU.
W trosce o zapewnienie Państwu pełnej ochrony asecurama med proponuje rozszerzenie pakietu ubezpieczeń zawodowych o:
  • ochronę prawną InsterRisk
  • ubezpieczenie HIV/WZW Lloyd's
  • ubezpieczenie utraty dochodu Lloyd's.
W sprawie zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przedłużenia polisy należy kontaktować się z niżej wymienionymi pracownikami biura WIL w godzinach pracy biura od 8:00 do 15:00:

Asecurama med to marka powstała w celu zapewnienia najlepszej i najwygodniejszej obsługi ubezpieczeniowej dla środowisk medycznych. Opracowaliśmy bardzo bogatą ofertę ubezpieczeń dla lekarzy. Jej kompleksowość wyróżnia ją na tle ofert innych dostawców. Pokrycie zapewniamy w każdej sferze życia. Bogate doświadczenie na rynku ubezpieczeń pozwoliło nam opracować ofertę produktową we współpracy z polskimi i zagranicznymi ubezpieczycielami, a efektem naszej pracy jest szyta na miarę paleta produktów specjalnie dla lekarzy. Wyjątkowa oferta produktowa połączona z fachowym doradztwem ubezpieczeniowym pozwoli każdemu lekarzowi świadomie wybrać optymalną dla niego ochronę.
Co dokładnie oferujemy? Nasze produkty to przede wszystkim ubezpieczenia zawodowe. Na pierwszym miejscu należy wymienić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które każdy lekarz musi zgodnie z ustawą zawrzeć obowiązkowo. Asecurama med wraz z największym ubezpieczycielem w Polsce, PZU, przygotowała ofertę OC obowiązkowej, oferując lekarzom wyjątkowo atrakcyjne warunki cenowe. Aby zapewnić sobie jeszcze większą ochronę w zakresie OC, proponujemy zawarcie ubezpieczenia OC dobrowolnego. Nie tylko zapewnia ono dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego, ale chroni również lekarza w zakresie OC w życiu prywatnym.
Innym produktem, który każdy lekarz powinien wykupić jest ochrona prawna. Na zamówienie asecuramy med produkt ten został opracowany przez firmę InterRisk. Dzięki niemu klient ma możliwość uzyskania konsultacji prawnych w sytuacjach, kiedy jest to konieczne. Kiedy sprawa ma swój finał w sądzie, z ubezpieczenia pokrywane są koszty sądowe i pozasądowe. Na tle podobnych tego typu produktów na rynku, wyróżnia go pokrycie kosztów konsultacji PR w przypadku pomówienia. W dzisiejszych czasach, kiedy na rynku pojawia się coraz więcej kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze roszczeń składanych przez pacjentów przeciw lekarzom i kiedy sami pacjenci stają się coraz bardziej świadomi swoich praw i możliwości, taka polisa może się okazać bardzo przydatna.
Oferta med asecuramy to również dwa produkty oferowane przez rynek Lloyd's - największą i najbardziej stabilną instytucję ubezpieczeniową w Europie: ubezpieczenie HIV/WZW oraz utraty dochodu. Ubezpieczenie HIV/WZW z racji ryzyka, jakie lekarz ponosi w pracy, cieszy się wśród środowiska medycznego dużym zainteresowaniem. Pokrywa koszty badań oraz konsultacji medycznych w przypadku ekspozycji lekarza na te wirusy. Pokrywa również koszty kuracji antyretrowirusowej oraz gwarantuje lekarzowi wypłatę jednorazowego świadczenia w przypadku gdy zostanie on zarażony jednym z w/w wirusów. Ubezpieczenie utraty dochodu jest wyjątkowym produktem na rynku polskim. Skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracujących na kontraktach. Stanowi zabezpieczenie finansowe w sytuacji, gdy lekarz czasowo lub trwale nie może wykonywać swojego zawodu na skutek wypadku lub choroby. Ubezpieczamy więc ryzyko utraty możliwości wykonywania zawodu, a co najważniejsze - wykonywanie konkretnej specjalizacji. Jak wiadomo, świadczenie ZUS dla osób niezatrudnionych na umowę o pracę jest niskie i nawet w części nie pokrywa kosztów, jakie są ponoszone regularnie przez lekarzy. I tu z rozwiązaniem przychodzi Lloyd's oferując ubezpieczenie utraty dochodu. Pokrywa 65% średnich przychodów przez okres nawet do 3 lat. W sytuacji trwałej utraty możliwości wykonywania zawodu, ubezpieczyciel wypłaca wysokie, bo aż do 5 mln PLN, sumy odszkodowania jako rekompensatę utraconych możliwości zarabiania pieniędzy w dotychczasowym zawodzie. Ubezpieczenie gwarantuje również wypłatę jednorazowego świadczenia w przypadku trwałej niezdolności do pracy oraz śmierci na skutek wypadku, dzienne świadczenie w przypadku pobytu lekarza w szpitalu oraz gdy zapadnie on w śpiączkę. W zależności od potrzeb, lekarz swobodnie może kształtować zakres ubezpieczenia, jego sumy i okresy odszkodowawcze. Wykupienie takiego ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie finansowe zarówno dla lekarza, jak i jego rodziny.
W zakresie ubezpieczeń prywatnych oferta asecuramy jest równie atrakcyjna. Wraz z AXA opracowaliśmy jedyne na polskim rynku ubezpieczenie samochodu skierowane wyłącznie do lekarzy. Oferujemy najniższe stawki za pakiet ubezpieczeń AC, OC, NNW, który można kupić już od 2,5%. Na uwagę zasługuje również ubezpieczenie podróżne, które można wykupić dla siebie, rodziny oraz innych osób podróżujących z Państwem w grupie. Oferujemy nie tylko kompleksową ochronę medyczną na całym świecie, ale i między innymi pokrycie kosztów transportu (które w przypadku zdarzenia zaistniałego za granicą w państwach EU nie są pokrywane przez EKUS),ubezpieczenie bagażu oraz rozszerzenie ochrony o uprawianie sportów letnich i zimowych. Dajemy również możliwość ubezpieczenia domu i mieszkania, dzięki któremu majątek jest chroniony na wypadek między innymi takich zdarzeń jak pożar, zalanie czy też kradzież. Wybierając to ubezpieczenie dowolnie można decydować co i w jakim zakresie zostanie ubezpieczone. Wszelkie informacje na temat oferowanych produktów ubezpieczeniowych znajdą Państwo na stronie www.med-asecurama.pl.
Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami: Pozdrawiamy,
asecurama med "Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020