Strona główna OIL

   


 
Jubileusz płk. w st. spocz. prof. dr. med. Bogdana Wróblewskiego

Dokładnie w 100. rocznicę urodzin płk. w st. spocz. prof. dr. med. Bogdana Wróblewskiego, 17 października 2014 r., w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, połączone z obchodami Urodzin Dostojnego Jubilata. Patronat honorowy nad tym doniosłym wydarzeniem objęli: Wojewoda Łódzka Jolanta Chełmińska, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska i Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr. hab. med. Paweł Górski.
Uroczystości Jubileuszu zaszczycili swoją obecnością:
 • pan Adam Kwaśniak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi jako przedstawiciel Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej
 • dr n. med. Jan Sapieżko, Prezes Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
 • ppłk Stanisław Wojciechowski, członek Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w imieniu płk Franciszka Piecucha, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP
 • dr n. med. Zbigniew Kijas, Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, w imieniu dra n. med. Grzegorza Mazura, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
 • prof. dr hab. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki, w imieniu Władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • prof. dr hab. Andrzej Bednarek, Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego,
 • prof. dr hab. Andrzej Stańczyk, Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Farmaceutycznego w imieniu Dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Elżbiety Mikiciuk-Olasik
 • dr n. med. Konrad Walczak,, zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM - Centralnego Szpitala Weteranów
 • prof. dr hab. Marek Synder, Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
oraz przedstawiciele: byłej Wojskowej Akademii Medycznej, m.in. profesorowie: Henryk Chmielewski, Hieronim Bartel, Andrzej Kulig; struktur wojskowych i cywilnych współpracujących z Wydziałem Wojskowo-Lekarskim; Rodzina i Przyjaciele Jubilata - prof. Bogdana Wróblewskiego.
Ciepłymi słowami, Jubilata i licznie przybyłych Gości oraz Rodzinę i Przyjaciół Pana Profesora Wróblewskiego, przywitał Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, organizator uroczystości z ramienia Rady Wydziału, następnie prof. dr hab. med. Zbigniew Dudkiewicz, Prodziekan ds. Kształcenia Wojskowego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, przedstawił zebranym wspaniałą biografię Jubilata. Obok zdarzeń osobistych z życia Jubilata, w tym niezwykle dramatycznych doświadczeń z lat II Wojny Światowej, ukazał bogaty dorobek naukowy Profesora, który miał ogromny wpływ na rozwój polskiej i łódzkiej ortopedii, a także chirurgii polowej (biografię Pana Profesora zamieściliśmy w numerze 3/2014 "Skalpela" - przyp. redakcji).
Po wystąpieniu prof. Z. Dudkiewicza nastał czas składania Jubilatowi urodzinowych życzeń i gratulacji. List okolicznościowy od Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej odczytał Pan Adam Kwaśniak. W imieniu Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej oraz własnym serdeczne życzenia złożył Panu Profesorowi dr n. med. Jan Sapieżko, Prezes RL WIL. Z jego rąk Pan Profesor odebrał ponadto statuetkę Asklepiosa i list gratulacyjny. Profesor Hieronim Bartel wręczył Jubilatowi pamiątkową grafikę przedstawiającą Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM. Grafikę oraz pamiątkową odznakę Szpitala wręczył Panu Profesorowi dr n. med. Konrad Walczak, reprezentujący dr. n. med. Wiesława Chudzika, Dyrektora UszK im. WAM. W imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego oraz własnym i władz UM życzenia wraz z gratulacjami złożyła Jubilatowi prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki., a prof. Marek Synder, Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uhonorował Jubilata medalem "Zasłużony dla polskiej ortopedii". Profesor Bogdan Wróblewski podziękował za otrzymane życzenia, za życzliwość wielu i dostarczone mu chwile wzruszenia. Życzył też wszystkim, aby mogli kiedyś mogli odbierać jak on wyrazy uznania za swoje dokonania.
Oficjalną część uroczystości dopełniły wykłady:
 1. prof. Wojciecha Marczyńskiego, Kierownika Kliniki Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku nt. "Ortopedia i traumatologia wczoraj i dziś"
 2. prof. Marka Syndera, Kierownika Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi nt. "Współczesna diagnostyka i leczenie chorób stawu biodrowego u dzieci",
a zakończył rewelacyjny występ Chóru Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem prof. Anny Domańskiej, po czym zaproszono Gości na urodzinowe przyjęcie w Sali Jadalnej Pałacu.
Olbrzymi tort urodzinowy podzielił sam Jubilat, któremu następnie odśpiewano "200 lat..." i kontynuowano składanie życzeń oraz gratulacji.

tekst i zdjęcia
Zbigniew UŁANOWSKI

Łódź, 17 października 2014 r. "Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020