Strona główna OIL

   


 
Jesteśmy tu, na Szaserów już 50 lat

Wojskowy Instytut Medyczny, spadkobierca Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej, z chlubą podtrzymuje tradycje szpitalnictwa wojskowego w Warszawie, którego początki sięgają czasów króla Zygmunta Augusta Poniatowskiego. W październiku 1964 roku Szpital rozpoczął kolejny rozdział w swojej historii, którą tworzyli, i nadal tworzą, wspaniali ludzie.
Dzisiaj, tj. 30 października 2014 r. w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia Placówki, połączona z konferencją jubileuszową pt. "Szpitale wojskowe w systemie zabezpieczenia medycznego czasu pokoju, kryzysu i wojny", nad którą Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Na obchody jubileuszu przybyli dostojni goście: w imieniu Prezydenta RP - zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Jadwiga Zakrzewska, Szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Gocuł, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Lech Majewski, w imieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Grzegorz Duda.
Licznie zaszczycili nas swą obecnością przedstawiciele instytucji resortowych MON: Podsekretarz Stanu Beata Oczkowicz, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław Grudziński, Dyrektor Departamentu Kadr gen. dyw. Andrzej Wasilewski, Dyrektor Departamentu Kontroli Zbigniew Głowienko, Szef Centrum Operacyjnego gen. bryg. Piotr Nidecki, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. Piotr Dzięgielewski. W gronie znakomitych gości znaleźli się również: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Agnieszka Gonczarczyk - Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej, Zastępca Prezesa NFZ ds. Mundurowych Zbigniew Teter, Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych NFZ Arkadiusz Kosowski, Dyrektor MOW NFZ Filip Nowak; prezesi izb lekarskich i pielęgniarskich oraz Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. dr. hab. n. med. Leszek Rafalski, Rektor WUM prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Prorektor ds. wojskowych WAT płk dr hab. Tadeusz Szczurek, komendanci szpitali wojskowych, przedstawiciele instytucji współpracujących z WIM, a także szacowne grono przedstawicieli Szpitala przy Szaserów - jego dawni i obecni komendanci, dyrektorzy, członkowie Rady Naukowej, kierownicy klinik i zakładów, żołnierze i wieloletni pracownicy.
Gości powitał Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, który, w imieniu dyrekcji i Rady Naukowej WIM, podziękował obecnym za przyjęcie zaproszenia, a następnie przypomniał naszą historię oraz przedstawił obecne dokonania. Wystąpieniu Dyrektora towarzyszył pokaz zdjęć z minionych lat, co u wielu słuchaczy, szczególnie tych będących świadkami i uczestnikami prezentowanych wydarzeń, wzbudziło nostalgię.
O osiągnięciach Szpitala mówili zaproszeni goście. Szczególnie wymowne były słowa Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, który wielokrotnie podkreślał znaczenie naszej placówki dla wojska. Powiedział, m.in.: Doceniam to, co zrobiono dla żołnierzy wracających z misji, za opiekę jaką otoczono osoby z zespołem stresu pourazowego PTSD. W tym zakresie placówka jest na światowym poziomie, a ja jestem pełen uznania dla pracy i zaangażowania personelu.
Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń i medali pracownikom WIM. Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami otrzymali: płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski i ppłk dr n. med. Robert Brzozowski - wręczenia w imieniu Prezydenta RP dokonał Minister Dariusz Młotkiewicz. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju przyznano płk. dr. n. med. Grzegorzowi Kade, płk. dr. hab. n. med. Andrzejowi Koziarskiemu, płk. prof. dr. hab. n. med. Markowi Rękasowi, ppłk. dr. n. med. Kazimierzowi Tomczykiewiczowi oraz ppłk. dr. n. med. Radosławowi Tworusowi - wręczenia dokonał Minister Tomasz Siemoniak.
Wśród osób wyróżnionych znaleźli się również byli komendanci i dyrektorzy Szpitala na Szaserów, którzy otrzymali Odznaczenia pamiątkowe z okazji Jubileuszu 50-lecia Szpitala przy Szaserów. Jubileuszowa (ustanowiona decyzją Kapituły) Nagroda 50-lecia szpitala wojskowego przy Szaserów - dla zasłużonych żołnierzy i pracowników, którzy wnieśli szczególny wkład w rozwój i funkcjonowanie placówki - została przyznana 112 osobom.
Wojskowy Instytut Medyczny został również doceniony jako Instytucja. Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał Szpitalowi Medal pamiątkowy PRO MASOVIA, otrzymywany przez osoby lub jednostki organizacyjne, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.
Uroczystość uświetnił Koncert Symfoniczny - "Gloria Polonica" w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej "Sonata" im. Bogumiła Łepeckiego pod batutą Stanisława Winiarczyka.
Z okazji jubileuszu na ręce Dyrektora WIM wpłynęły liczne listy gratulacyjne. Prezydent RP Bronisław Komorowski napisał:
[...] Piękny jubileusz Instytutu zbiega się z ćwierćwieczem polskiej wolności, a także z piętnastoleciem członkostwa w NATO oraz dziesiątą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wymowne, bo obrazuje przemiany i wyzwania, jakie stawały się udziałem naszego kraju, Wojska Polskiego i medycyny wojskowej. "Szpital na Szaserów" - największa i sztandarowa klinika wojskowa - ma ogromny udział w rozwoju polskiego lecznictwa oraz nauk i badań medycznych. Wielkie są również zasługi Instytutu w kształtowaniu potencjału Wojskowej Służby Zdrowia. Jestem pełen uznania, że to właśnie tutaj wiele działów medycznych rozwijało się od podstaw, a niektóre były rozwiązaniami pionierskimi w kraju. To niezwykle cenne, że wiedza stąd płynąca znajduje skuteczne zastosowanie w praktyce, z pożytkiem dla całego społeczeństwa.
Wiele ciepłych słów skierował pod adresem Szpitala b. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i życzył: [...] na kolejne dekady - rozwoju, pokonania trudności i utrzymania najwyższego zaufania wśród pacjentów, tych w żołnierskich mundurach i bez nich.
Wysiłek i praca kilku pokoleń lekarzy, pielęgniarek, techników i innych pracowników tworzących zespół Szpitala zostały docenione również przez Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej dr. n. med. Jana Sapieżkę, który podkreślił, że ich [...] wysokie zawodowe kwalifikacje i oddanie swojej pracy skutecznie przyczyniają się do niesłabnącej popularności placówki wśród mieszkańców województwa mazowieckiego oraz innych regionów Polski. Wojskowa Izba Lekarska, do której należą lekarze "szpitala wojskowego przy Szaserów" ma z tego tytułu także swoje powody do satysfakcji.

Danuta AUGUSTYNOWICZ
Aleksandra KAROLAK
Wojskowy Instytut Medyczny

"Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020