Strona główna OIL

   


 
Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

Jakub Garbacki został powołany uchwałą Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie nr 822/14/VII z dnia 10.10.2014 r. na funkcję Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL. Lekarz, specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradnią Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych. W czynnej służbie wojskowej. Jest szefem zespołu ratownictwa medycznego 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Pracuje również w zespole leczenia środowiskowego.
Do zadań pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów należy organizacja systemu pomocy lekarzom borykającym się z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem, zbieranie informacji o faktach nadużywania substancji psychoaktywnych przez członków samorządu lekarskiego, nawiązywanie kontaktu z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych w celu zdiagnozowania problemu. W przypadku stwierdzenia uzależnienia zadaniem pełnomocnika jest organizacja pomocy w znalezieniu właściwej placówki terapii uzależnień oraz monitorowanie przebiegu leczenia.
Pełnomocnik działa w oparciu o uchwałę powołującą go na stanowisko przez radę lekarską oraz w oparciu o regulamin działania pełnomocnika.
W chwili obecnej pełnomocnicy izb lekarskich zobowiązali się stworzyć jako komisja problemowa przy Naczelnej Izbie Lekarskiej jednolity algorytm pomocy lekarzom. Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów ma rangę odpowiadającą randze komisji działającej przy danej izbie lekarskiej. W sprawach związanych ze swoją działalnością jako osoba funkcyjna korzysta z biura WIL. Zgodnie z ustaleniami , które zapadły na zebraniu pełnomocników izb lekarskich i rzeczników praw lekarza, w którym brał udział także naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej - pełnomocnicy ds. zdrowi a lekarzy mogą brać udział w postępowaniach przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej jako obrońcy lekarzy wobec których toczy się postępowanie lub którzy stają przed sądem lekarskim. Lekarz wobec, którego toczy się postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej lub który staje przed sądem lekarskim jako obwiniony może zwrócić się do pełnomocnika z wnioskiem o występowanie w charakterze obrońcy.
Kontakt: "Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020