Strona główna OIL

   


 
Uchwała nr 948/14/VII RL WIL z dnia 21 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr 948/14/VII
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej WIL w 2015 roku

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 7 ust.1 Regulaminu Rady Lekarskiej WIL (Uchwała Nr 10/10/VI XXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r.), uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się terminy posiedzeń Rady Lekarskiej/Prezydium Wojskowej Izby Lekarskiej w 2015 roku.
09 stycznia
13 lutego
19 marca
17 kwietnia
08 maja
12 czerwca
10 lipca
21 sierpnia
11 września
09 października
13 listopada
04 grudnia

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA>SEKRETARZA
RADY LEKARSKIEJ WIL
Marzena MOKWA-KRUPOWIES
PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL
Jan SAPIEŻKO
"Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020