Strona główna OIL

   


 
Uchwała nr 947/14/VII RL WIL z dnia 21 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr 947/14/VII
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zwołania XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o z dnia 2 grudnia 2009 r. izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej postanawia zwołać XXXIII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej na dzień 20 marzec 2015 r., w Warszawie.

§ 2

Powołuje się Komitet Organizacyjny Zjazdu w składzie:
 • przewodniczący:
  • kol. Płachta Artur
 • wiceprzewodniczący:
  • kol. Woszczyk Jacek
  • kol. Theus Roman
 • członkowie:
  • p. Renata Formicka
  • p. Dominika Sałapa
  • p. Ewa Petaś
  • p. Bogdan Sieradzki
  • p. Jarek Wojciechowski
§ 3

Komitet Organizacyjny zapewni realizację całokształtu przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do przeprowadzenia Zjazdu.

§ 4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Rady Lekarskiej WIL.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA>SEKRETARZA
RADY LEKARSKIEJ WIL
Marzena MOKWA-KRUPOWIES
PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL
Jan SAPIEŻKO
"Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020