Strona główna OIL

   


 
Od Redakcji

Szanowni Państwo!

Niezbyt zręcznie jest pisać redakcyjną szpaltę w końcu listopada do pierwszego, przyszłorocznego numeru. Cóż jednak robić skoro taki mamy harmonogram wydawniczy. Stąd bierze się pewien miszmasz w chronologii zdarzeń, tych jeszcze bieżących i przyszłych, do których się odnoszę.

Ponieważ biuletyn otrzymacie Państwo w połowie grudnia, zacznę świątecznie. A zatem, wszystkim Czytelnikom "Skalpela", a także tym z Państwa, do których on trafia ale z różnych powodów nie jest czytany, składam tą drogą najserdeczniejsze życzenia ciepłych, radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim, aby były to wreszcie Święta białe, wyciszające i aby Nowy Rok 2015 obdarzał dniami wyłącznie pomyślnymi, dobrym zdrowiem i satysfakcją z wykonywanego zawodu.

Zupełnie niedawno, 15 listopada br., minęło 25 lat od Zjazdu na którym powołana została do życia Wojskowa Izba Lekarska. Jako samorząd, kiedyś wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów wojskowych, dzisiaj już w bardziej złożonej konfiguracji, możemy sobie pogratulować istnienia od ćwierć wieku, na dodatek z dobrymi perspektywami na przyszłość. Jak pokazał czas, wątpiący w potrzebę powołania odrębnej, wojskowej izby lekarskiej, jak również ci, którzy wróżyli jej los podobny do tych powstałych w policji i kolejowej, nie mieli racji. Słowa uznania, zwłaszcza za odwagę tworzenia w wojsku struktury niezależnej od organów dowódczych, należą się ówczesnemu kierownictwu wojskowej służby zdrowia i resortu Obrony Narodowej, mających niewątpliwy wpływ na ostateczny kształt tworzonej ustawy o izbach lekarskich. Będzie jeszcze czas na pogłębioną refleksję i ocenę dokonań, na gratulacje i podziękowania. Rada Lekarska WIL podjęła uchwałę o odbyciu Konferencji Jubileuszowej w dniu 19 marca 2015 r., w przeddzień XXXIII Zjazdu Lekarzy WIL.
Centralne obchody 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów organizuje Naczelna Izba Lekarska. Odbędą się w Warszawie, dniach 5-6 grudnia 2014 r. Przewidziana jest m.in. w Sejmie RP debata pt. "25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce" z udziałem Ministrów Zdrowia zasiadających w Rządach Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 r., Konferencja historyczno- naukowa "25 lat izb lekarskich w Polsce", a na zakończenie Uroczysta Gala w Teatrze Narodowym. O przebiegu i wrażeniach z tych uroczystości napiszę w kolejnym "Skalpelu".

Nasz biuletyn "Skalpel" jest z Państwem także od 25 lat. Rozwijał się i dorastał tak jak samorząd z którym nierozerwalnie jest związany. Wygląd miał różny, od skromnych kilku stron pisanych na maszynie, przez formę, najpierw zeszytową, później książeczkową formatu B4, aż do postaci obecnej. Wydawany początkowo nieregularnie, później jako kwartalnik i wreszcie jako dwumiesięcznik. Mimo zmian szaty graficznej, niezmiennie starano się by przede wszystkim, w miarę na bieżąco informował o najważniejszych wydarzeniach z życia samorządu i środowiska wojskowej służby zdrowia. Moim poprzednikom Redaktorom oraz Redakcjom i wydawcom, z okazji Jubileuszu "Skalpela" serdecznie gratuluję i dziękuję za ich twórczy wysiłek, staranność i zaangażowanie w tworzenie pisma coraz lepszego, ciekawszego i pożądanego przez coraz szerszy krąg odbiorców.

Zbigniew UŁANOWSKI
redaktor naczelny"Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020