Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 1/2015

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od Redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 21 listopada 2014 r.
» Uchwała nr 945/14/VII RL WIL
» Uchwała nr 947/14/VII RL WIL z dnia 21 listopada 2014 r.
» Uchwała nr 948/14/VII RL WIL z dnia 21 listopada 2014 r.
» Uchwała nr 27/14/VII NRL w sprawie składek członkowskich
» Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
» Wolny zawód, wolna wola
» Regulamin działania Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej
» Jesteśmy tu, na Szaserów już 50 lat
» Jubileusz płk. w st. spocz. prof. dr. med. Bogdana Wróblewskiego
» 105 Kresowy Szpital Wojskowy Obrońcom Lwowa
» Jatrosomatopatia w dentystyce (cz. I)
» Asecurama med - gwarancja bezpieczeństwa dla lekarza
» 60 lat po dyplomie
» Podsumowanie Kongresu "Kobieta i mężczyzna. Zdrowe starzenie"
» Płk dr n. med. Jan Szymański - wspomnienie
» Sprawiedliwy Wśród Narodów - prof. Henryk Tchórzewski (wspomnienie)
» Komunikat Komisji ds. Rejestru Lekarzy WIL
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020