Strona główna OIL

   


 
5. Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

W dniach 26-28 września 2014 r., w Słoku k. Bełchatowa, odbyły się 5. Łódzkie Spotkania Stomatologiczne. Organizatorem była Komisja Stomatologiczna OIL w Łodzi, przy współpracy Komisji Stomatologicznej Wojskowej Izby Lekarskiej. Gośćmi honorowymi byli: Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP gen. bryg. lek Piotr Dzięgielewski, Prorektor ds. nauki UM w Łodzi prof. Radzisław Kordek, Prezes NRL Maciej Hamankiewicz, Wiceprzeses NRL i Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL Agnieszka Ruchała-Tyszler, Prezes WIL Jan Sapieżko, Prezes OIL w Łodzi, Grzegorz Mazur. Obecni byli także wiceprezesi OIL z całego kraju. Niestety, obowiązki służbowe nie pozwoliły na przybycie do Słoka Wicepremierowi Tomaszowi Siemoniakowi oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu Markowi Posobkiewiczowi. Ministra Obrony Narodowej reprezentował wiceminister Maciej Jankowski. Nieobecnym był także, niestety, Prezes NRL Maciej Hamankiewicz.
V Łódzkie Spotkania Stomatologiczne otworzył wiceminister M. Jankowski i wiceprezes OIL w Łodzi Lesław Jacek Pypeć. W spotkaniu uczestniczyło blisko 450 dentystów z całego kraju. Dość licznie reprezentowana była grupa lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej.
Program naukowy był bardzo bogaty. Tematyką trzech całodniowych sesji były zagadnienia obejmujące wszystkie specjalności stomatologiczne. Jedna z sesji naukowych przygotowana została przez dentystów z Wojskowej Izby Lekarskiej. Swoje wykłady wygłosili:
  1. płk dr n. med. Stanisław Żmuda - "Niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia - laseroterapia a może ozon";
  2. lek. dent. Aneta Sykut - "Stripping w stomatologii";
  3. lek. dent. Jacek Woszczyk - "Prace protetyczne na implantach cementowane vs. przykręcane";
  4. ppłk lek. dent. Remigiusz Budziłło - "Uzupełnienia z pełnej ceramiki. Wskazania, możliwości, estetyka";
  5. lek. dent. Mariusz Cięciara - "Estetyka lub mikrochirurgia w periodontologii i implantologii".
Oprócz nauki była także integracja.
Pierwszego dnia odbyła się uroczysta kolacja koleżeńska, a drugiego dnia kolacja przy grillu i muzyce. Czas wolny można było spędzić w hotelowym SPA.
Dziękujemy organizatorom za gościnę oraz umożliwienie zaprezentowania naszych wykładów. Myślę, że dobrze układająca się współpraca pomiędzy KS WIL i OIL w Łodzi zostanie podtrzymana.

lek. dent Jacek WOSZCZYK
Wiceprezes Rady Lekarskiej WIL"Skalpel" 2014/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004