Strona główna OIL

   


 
Wojskowa Służba Zdrowia w Falerystyce i Medalierstwie

Wystawa w 70. rocznicę powstania 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach

W bieżącym roku obchodzimy 70-lecie powstania 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach czyli najstarszej polskiej placówki medycznej na całej Ziemi Lubuskiej. Powstała w październiku 1944 r. jako 8 Polowy Ruchomy Szpital Chirurgiczny w składzie II Armii Wojska Polskiego, z którą przeszła cały szlak bojowy, szczególnie odznaczając się podczas zabezpieczania medycznego forsowania Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945 r. W maju 1946 r. osiadła na stałe w Żarach, gdzie została z czasem zreorganizowana w stacjonarny 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią.
W dniu 13 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 uroczyście zainaugurowano wystawę pt. "Wojskowa Służba Zdrowia w Falerystyce i Medalierstwie" zorganizowaną w ramach cyklu imprez rocznicowych przez Komitet Organizacyjny Jubileuszu 70-lecia szpitala. Inicjatorami tego wydarzenia historyczno-artystycznego byli lekarze naszej placówki dr. dr. n. med. Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy. Pomysł powstał podczas rozmów z kolegą z roku z Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego, obecnym przewodniczącym tutejszej RWKL ppłk. lek. Markiem Jędrzejczykiem, który jest znanym i cenionym kolekcjonerem. Zgodził się on udostępnić część swoich bogatych zbiorów na potrzeby organizowanej wystawy, by mogły cieszyć wszystkich mieszkańców miasta zainteresowanych taką tematyką a jednocześnie utrwalać pamięć o dorobku wojskowej służby zdrowia.
Zebranych licznie gości powitał dyrektor szpitala Sławomir Gaik, szczególnie ciepłe słowa kierując do prezesa Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich Józefa Tarniowego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło burmistrza Żar Wacława Maciuszonka i burmistrza Żagania Daniela Marchewki, dowódcy 11 LDKPanc im. Króla Jana III Sobieskiego gen. bryg. Jarosława Miki, dowódcy 10 BKPanc. im. gen. S.Maczka płk. Macieja Jabłońskiego, komendanta żagańskiej WKU ppłk. Tadeusza Witkowskiego oraz licznych Żaran.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia 105 Szpitala Wojskowego dr n. med. Krzysztof Kopociński wprowadził zebranych gości w tematykę wystawy, przedstawił krótki rys historyczny dziejów wojskowego sanitariatu oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie, szczególnie podkreślając udział członków KTTK im. Orląt Lwowskich. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez dyrektora ds. lecznictwa Marka Femlaka decyzji o uhonorowaniu Odznaką Pamiątkową 105 Szpitala Wojskowego następujących pracowników:
  • dr. Janusza Jasińskiego
  • dr. Adama Moskwę
  • dr. Roberta Rolę
  • mgr. Norberta Malewskiego.
Uroczystej dekoracji wyróżnionych osób dokonali dyrektorzy naszej placówki. Następnie prezes Józef Tarniowy wręczył dr. dr. Krzysztofowi i Zbigniewowi Kopocińskim Złote Odznaki "Zasłużony dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich" za całokształt wieloletnich działań na rzecz upowszechniania wiedzy o tradycji i kulturze kresowej oraz kultywowania pamięci ofiar ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez zbrodniczą Ukraińską Powstańczą Armię na terenie Kresów Południowo-Wschodnich.
Naszą wystawę bardzo pozytywnie ocenił dowódca 11 LDKPanc gen. bryg. Jarosław Mika, którego jednostka od prawie 70 lat ściśle współpracuje z żarską lecznicą wojskową, żołnierze "Czarnej Dywizji" szczególnie dbają o tradycję i w pełni rozumieją potrzebę jej kultywowania. Zakończeniem uroczystości była wspólna fotografia wszystkich zaproszonych gości.
Wystawę będzie można zwiedzać do 31 października 2014 r., jest ona częścią oficjalnych uroczystości rocznicowych 70-lecia 105 Szpitala Wojskowego w Żarach. Prezentuje około 150 odznak, oznak, medali i innych eksponatów związanych z historią Wojskowej Służby Zdrowia. Na szczególną uwagę zasługuje dział z okresu II Rzeczypospolitej z unikatowymi odznakami batalionów sanitarnych (m.in. 3 BSan. z Grodna czy 6 BSan. ze Lwowa) oraz pamiątkami po Szkole Podchorążych Sanitarnych z typowym naramiennikiem w barwach wojskowej służby zdrowia. Część ekspozycji poświęcona jest Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego, z której wywodzi się większość lekarzy żarskiego szpitala. Z ostatnich lat ciekawym elementem wystawy są oznaczenia służby zdrowia Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku, Afganistanie czy Czadzie. Wystawa zorganizowana została w sali Muzeum Kresowego im. Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka w Żarach, dzięki współpracy naszego szpitala z KTTK im. Orląt Lwowskich. Miejsce ekspozycji zbiorów nie jest przypadkowe, ponieważ 105 Szpital Wojskowy był tworzony przez lekarzy w dużej części wywodzących się z Kresów Wschodnich, nawet obecnie większość personelu to potomkowie Kresowian, zaś nasi pacjenci - Lubuszanie to ludzie ekspatriowani głównie z województwa tarnopolskiego i lwowskiego. Z tego powodu żarska lecznica wojskowa jest odbierana przez społeczeństwo Ziemi Lubuskiej bardzo pozytywnie, niemal jak dawny, kresowy szpital.
Wszystkich miłośników historii, falerystyki i medalierstwa serdecznie zapraszamy do stolicy polskich Łużyc.
Dwa dni później, w dniu Święta Wojska Polskiego, delegacja 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią reprezentowała placówkę na głównych miejskich uroczystościach patriotycznych pod pomnikiem Orląt Lwowskich w Żarach. Wiązankę kwiatów w imieniu wszystkich pracowników złożyła delegacja w składzie: dyrektor ds. lecznictwa Marek Femlak, kierownik Pododdziału Okulistyki dr n. med. Krzysztof Kopociński i rzecznik prasowy mgr Justyna Wróbel. Należy podkreślić, że Marek Femlak dostąpił zaszczytu uczestniczenia w odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci Powstańców Warszawskich, co było niewątpliwym wyrazem szacunku organizatorów (głównie KTTK im Orląt Lwowskich) dla dokonań i historii naszego zakładu.
Cała uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, zgromadziła licznych mieszkańców miasta, dlatego cieszymy się, że nie zabrakło tam przedstawicieli żarskiej lecznicy wojskowej.

dr n. med. Zbigniew Kopociński
wiceprzewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu 70-lecia
105 Szpitala Wojskowego
foto:
Zbigniew KOPOCIŃSKI
Justyna WRÓBEL"Skalpel" 2014/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004