Strona główna OIL

   


 
List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów - składka członkowska w 2015 r.

PREZES
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
Maciej Hamankiewicz

NRL/BRP/KS/1658/2014
  Warszawa, 16.09.2014 r.


List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów
- składka członkowska w 2015 r.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Lekarze i Lekarze Dentyści

W związku z pytaniami, które docierają w kwestii składki członkowskiej jeszcze raz wszystkich Was informuję:
Naczelna Rada Lekarska - zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie - podjęła uchwałę o wzroście składki od 1 stycznia 2015 roku z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarzy i lekarzy dentystów do 75 roku życia, wykonujących zawód. Istnieje kilka powodów takiej decyzji:
  • zwolnienie z opłacania składki wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów powyżej 75 roku życia,
  • zwolnienie z opłacania składki dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie uzyskują przychodu z wykonywania zawodu,
  • zwiększenie liczby bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla lekarzy organizowanych przez izby lekarskie,
  • zapewnienie większej niż dotychczas ochrony prawnej ze strony biur prawnych izb lekarskich,
  • wprowadzenie mechanizmów zwiększających wpływ na przepisy prawne dotyczące lekarzy,
  • więcej środków na pomoc dla lekarzy emerytów, lekarzy w trudnych sytuacjach i dla ich rodzin, sierot po zmarłych lekarzach,
  • przeznaczenie środków na czynności w zakresie odpowiedzialności zawodowej (koszty zadań przejętych od administracji państwowej, za które Minister Zdrowia powinien, a nie chce płacić).
Podwyżka wysokości składki w połowie uwzględnia inflację z ostatnich 6 lat, kiedy składka nie była podwyższana. Rozumiemy, że każda podwyżka jest trudna do zaakceptowania.
Popierając wzrost składki możemy jednak pomóc sobie, a przede wszystkim innym lekarzom.

Jeden z portali porównał lekarzy do maklerów, podając wartość składki, jaką płacą. Historycznie składka na izbę lekarską była składką procentową wynoszącą 2% od przychodu (składka procentowa obowiązuje np. w OZZL i wynosi 1% pensji).
Jeśli porównywać to: składka podstawowa opłacana przez adwokatów jest ustalana przez okręgi i wynosi w Warszawie 120 zł, w Krakowie 245 zł miesięcznie; składka radców prawnych wynosi 100 zł miesięcznie; składka opłacana przez notariuszy to 2,5% pobranej taksy notarialnej, lecz nie mniej niż 700 złotych miesięcznie.

Z wyrazami szacunku

Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz


Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. 22 559-13-30
e-mail: prezes@hipokrates.org


"Skalpel" 2014/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004