Strona główna OIL

   


 
Uchwała nr 822 /14/VII RL WIL z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

Uchwała Nr 822 /14/VII
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie uchwały nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie powołuje
lek. Jakuba Garbackiego
na pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej "pełnomocnikiem".

§ 2.

Zadania pełnomocnika określa załącznik do powołanej na wstępie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL
Konrad MAĆKOWIAK
PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL
Jan SAPIEŻKO


"Skalpel" 2014/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020