Strona główna OIL

   


 
Szpalta Prezesa

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Minął okres wakacyjny, wróciliśmy do pracy wypoczęci z nowymi wrażeniami. A za oknami złota polska jesień, która swoim urokiem dodatnio wpływa na nasze dobre samopoczucie, napawa dużym optymizmem i nadzieją na każdy nowy dzień. Pomimo to pojawiły się pewne sprawy, które budzą wiele emocji w naszym środowisku. Otóż na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu w dniu 5 września Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie podwyżki składki członkowskiej do 60 zł miesięcznie a także uproszczenia zasad zwolnień z jej opłacania. Decyzja ta, pomimo tego, że zanim została podjęta, była dyskutowana na Konwencie Prezesów i rozpatrywana przez wiele komisji statutowych NRL, to budzi wiele kontrowersji wśród członków naszej korporacji. Zdaniem większości respondentów biorących udział w tej dyskusji taka decyzja kiedyś musiała być podjęta. Wydaje mi się, że było to konieczne dla dobra całej korporacji.
W działalności Wojskowej Izby Lekarskiej skupiliśmy się na kilku uroczystościach jubileuszowych, które wypadały w bieżącym czasie. A mianowicie, w tym miesiącu przypada Jubileusz 80.Urodzin Pana płk. rez. prof. dr. hab. med. Bronisława Stawarza, naszego pierwszego po reaktywacji samorządu lekarskiego Przewodniczącego oraz jedynego jak do tej pory Prezesa Honorowego. Z tej okazji Jubilat był zaproszony na uroczyste Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 10 października, a że nie mógł przybyć, z powodów zdrowotnych, wystosowaliśmy do Jubilata list gratulacyjny, którego treść publikujemy na łamach naszego pisma.
Drugi jubileusz, przypadający w październiku dotyczy 100-ej rocznicy urodzin Pana płk. rez. prof. dr med. Bogdana Wróblewskiego, wieloletniego Kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii WAM w Łodzi, nauczyciela wielu pokoleń ortopedów wojskowych. Uroczystości z tej okazji odbędą się w dniu 17 października w Łodzi, w których będą uczestniczyć przedstawiciele Rady Lekarskiej WIL.
Na posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL w dniu 10 października Uchwałą Rady powołano Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy WIL, kolegę Jakuba Garbackiego, który przedstawi się wszystkim naszym członkom w kolejnym numerze naszego pisma.
Delegacja Rady Lekarskiej WIL złożyła osobiście na ręce Pana Ministra Tomasza Siemoniaka gratulacje, z okazji mianowania na zaszczytne stanowisko Wicepremiera, co jest wyrazem wyróżnienia i docenienia działań całego środowiska wojskowego przez najwyższe władze kraju.

Prezes Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jan SAPIEŻKO"Skalpel" 2014/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004