Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2014

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od Redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 19 września 2014 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 10 października 2014 r.
» Uchwała nr 822 /14/VII RL WIL z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
» Uchwała Nr 27/14/VII NRL z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej
» List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów - składka członkowska w 2015 r.
» 50 lat Szpitala Wojskowego "Na Szaserów"
» 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach - Duma Ziemi Lubuskiej
» Wojskowa Służba Zdrowia w Falerystyce i Medalierstwie
» 5. Łódzkie Spotkania Stomatologiczne
» Tadeusz Józef Bętkowski - chirurg wojenny
» Warmia Mazury Senior Games 2014
» XII Letnie Igrzyska Lekarskie
» "Bój to był mój ostatni"
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020