Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2014

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od Redakcji
» Posiedzenie Prezydium RL WIL w dniu 31 stycznia 2014 r.
» Posiedzenie Prezydium RL WIL w dniu 14 lutego 2014 r.
» Posiedzenie Prezydium RL WIL w dniu 14 marca 2014 r.
» Uchwała nr 345/14/VII RL WIL
» Komunikat Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego WIL
» Cukrzyca a zaburzenia psychiczne
» XII Krajowy Zjazd Lekarzy
» Posiedzenie RL WIL w dniu 3 kwietnia 2014 r.
» XXXII Zjazd Lekarzy WIL
» Apel nr 1 do Ministra Obrony Narodowej
» Uchwały XXXII Zjazdu Lekarzy WIL
» Nowoczesna kardiologia w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym
» BENEMERENTI 2014 - nagroda dla 10 WSzKzP
» 100 lat Mistrza Chirurgii i Wychowawcy
» Święto Wojskowej Służby Zdrowia 2014
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Płk w st. spocz. prof. dr hab. med. Jan Nowicki - wspomnienie
» Trochę poezji...

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020