Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2014

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od Redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 6 grudnia 2013 r.
» Uchwały Rady Lekarskiej WIL z dnia 6 grudnia 2013 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 10 stycznia 2014 r.
» Uchwały Rady Lekarskiej WIL z dnia 10 stycznia 2014 r.
» Sprawozdanie Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej (październik 2013 r. - luty 2014 r.)
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2013 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2013 r.
» Projekt budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2014 r.
» 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy laureatem Pereł Medycyny 2013
» Otwarcie Pracowni Radiologii Naczyniowej i Interwencyjnej Zakładu Radiologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
» Ranking Szpitali Rzeczpospolitej: Bezpieczny Szpital 2013
» Sprostowanie dot. artykułu pt. Obchody Święta Niepodległości w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy
» Zakład Ortodoncji Katedry Stomatologii 2 Centralnego Szpitala Klinicznego WAM
» Komunikat dotyczący praktyk lekarskich
» Informacje Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji WIL
» Spotkanie WAM-owców Jarosławiaków
» Wspomnienia o Przyjacielu, płk. dr. n. med. Janie Mościckim
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» To już 10 lat...
» Spotkanie absolwentów IV Kursu Wojskowej Akademii Medycznej

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020