Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 1/2014

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Dr n. med. Jan Sapieżko
» Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 24 października 2013 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 15 listopada 2013 r.
» Uchwały RL WIL z dnia 15 listopada 2013 r.
» Posiedzenie Sądu Lekarskiego WIL VII kadencji
» 105 Szpital Wojskowy Orlętom Lwowskim
» Uchwały XXXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
» XXXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
» Informacja Ministerstwa Zdrowia
» Ubezpieczenie od utraty dochodu
» Początki ortodoncji w wojskowej służbie zdrowia
» Lekarz, przyjaciel tych, którzy jego pomocy potrzebowali
» Mjr lek. Andrzej Szynkowicz - wspomnienie
» Wspomnienie pośmiertne o prof. Stanisławie Barcikowskim
» Obchody Święta Niepodległości w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy
» Plebiscyt "Gazety Lekarskiej" na najlepszego lekarza sportowca 2012 r. rozstrzygnięty

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020