Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2013

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie RL WIL w dniach 20 i 27 września 2013 r.
» Sprawozdanie Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z działalności Rady Lekarskiej WIL w VI kadencji (2010 - 2013)
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby lekarskiej za okres VI kadencji (lata 2010- 2013)
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej w VI kadencji od 20.11.2009 r. do 31.08.2013 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL w Warszawie za okres od 01.01.2010 roku do 31.08.2013 roku
» Sprawozdanie Komisji Kształcenia Wojskowej Izby Lekarskiej za VI kadencję
» Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich Wojskowej Izby Lekarskiej w VI kadencji
» Pogląd na kształcenie lekarzy wojskowych z perspektywy pięćdzisięciopięciolecia powołania w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej
» Na marginesie książki Czesława Marmury "Medyczna myśl wojskowa II Rzeczypospolitej"
» Zdążyć przed niewidzialnym wrogiem
» Branża medyczna a ubezpieczenia
» E-learning
» Zjazd X kursu Wydziału Lekarskiego WAM
» Spotkania WAM-owców z Koszalina i okolic
» XI Letnie Igrzyska Lekarskie w Zakopanem
» Płk dr n. med. Roman Nowakowski - wspomnienie
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» List w sprawie historii Kliniki Dermatologicznej

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020