Strona główna OIL

   


 
Zmiana warty w Lublinie

Rozmowa z ppłk. lek. med. Piotrem Ostańskim, ordynatorem Oddziału Neurologicznego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Jak była Pańska droga do zawodu lekarza wojskowego?
Wybrałem świadomie studia na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej WAM w Łodzi, które ukończyłem w 1997 roku wśród 250 absolwentów.
Ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nominację na stopień oficerski porucznika WP.
W uroczystej promocji na stadionie łódzkim uczestniczyły nasze rodziny, a także wszyscy elewi WAM w liczbie 1300 podchorążych.
Roczny staż podyplomowy odbyłem w lubelskim szpitalu wojskowym.
Później byłem w licznej grupie lekarzy obsługujących śląską brygadę logistyczną w Opolu. Przez kolejne dwa lata służyłem w Rejonowej Bazie Materiałowej Dęblin-Stawy.
Od 2003r. pracuję w 1 Wojskowym Szpitalu w Lublinie jako asystent na oddziale neurologii .
W tym czasie uzyskałem specjalizację z neurologii (2001) i rehabilitacji (2012).

Teraz otrzymał Pan awanse...
14 sierpnia br. otrzymałem nominację na stopień podpułkownika. Jednocześnie obejmuję ster tutejszej neurologii, przejmując go od doktora n. med. Stanisława Bańki, długoletniego szefa, który pozostaje nadal na oddziale, gdzie będzie wykonywał obowiązki konsultanta.
Tegoroczne lato obfituje w zagrożenia nie tylko udarami termicznymi? Co może nam Pan doradzić?
Chciałem uwrażliwić i przestrzec głównie ludzi w podeszłym wieku, obciążonych chorobami serca, że skoki ciśnienia tętniczego, skwar i wysokie temperatury oraz intensywne promieniowanie słoneczne mogą powodować zagrożenie występowaniem udarów. Stąd zalecam bardzo racjonalne zachowanie, nakrywanie głowy, częsty kontrolny pomiar ciśnienia, oszczędny tryb życia. Zalecana jest profilaktyka żywnościowa i picie ok. 2l. płynów. Nie należy lekceważyć dokuczliwych bólów głowy, łącznie z jej drętwieniem. Symptomami bywa zaburzenie mowy, ograniczenie ruchów kończyn. Wskazane są w takich sytuacjach i objawach wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i nie bagatelizowanie ich. Zalecam ostrożność i zdrowy rozsądek. Osoby w podeszłym wieku muszą bardziej na te uwagi być uwrażliwione.
Dziękuję za rozmowę.

tekst i foto:
Jerzy JĘDRZEJEK"Skalpel" 2013/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2013-10-16