Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2013

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 22 lutego 2013 r.
» Uchwała nr 3766/13/VI RL WIL
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 14 marca 2013 r.
» Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej WIL
» Jak będziemy głosować?
» Non gladio, sed scientia, czyli otwarcie nowej siedziby Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM
» Od dowódcy drużyny do komendanta-rektora. Od studenta do profesora
» Rejestr praktyk - aktualizacja danych
» Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r.
» XXX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
» Uchwały XXX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
» Godność człowieka terminalnie chorego z punktu widzenia lekarza i teologa
» Pionier neurologii i nerochirurgii - Edward Flatau (1868-1932)
» Nawigacja w technice zabiegowej
» Wspomnienie - płk lek. Aleksander Kadłubowski
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Spotkanie WAM-owców "Jarosławiaków"

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020