Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2013

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Od Redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 14 grudnia 2012 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 18 stycznia 2013 r.
» Sprawozdanie Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej (marzec 2012 r.-luty 2013 r.)
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie za okres 1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2012 r.
» Sprawozdanie Skarbnika WIL za okres I-XII 2012 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2012 r.
» Budżet Wojskowej Izby Lekarskiej. Projekt na 2013 rok
» Regulamin Zjazdu Wojskowej Izby Lekarskiej
» Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej WIL
» Plebiscyt na najlepszego lekarza sportowca 2012 r.
» 80-lecie powstania 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku
» Jakość opieki dentystycznej miarą skuteczności kontyngentów wojskowych (cz. II)
» Plan kursów specjalizacyjnych i doskonalących realizowanych w 2013 r. przez Wojskowy Instytut Medyczny
» Studencki Krąg Instruktorski ZHP Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1964-1984)
» Ppłk dr n. med. Andrzej Okoń - wspomnienie
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020