Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 1/2013

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 19 października 2012 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 16 listopada 2012 r.
» Uchwały WIL z dnia 16 listopada 2012 r.
» Co stało się z etosem naszego zawodu?
» Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej WIL
» Obchody Narodowego Święta Niepodległości w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
» Interdyscyplinarne uwarunkowania wojskowej służby zdrowia
» XVI Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej
» Sprawozdanie z 66 Kongresu Letniego (SC) Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służby Zdrowia (CIOMR)
» Jedyny taki szpital i ludzie z wojskowo-medyczną pasją
» Jakość opieki dentystycznej miarą skuteczności kontyngentów wojskowych (cz. I)
» Wigilijna... Panda
» Kpt. lek. Marcin Stęplowski - wspomnienie
» Płk dr n. med. Zbigniew Wojciech Sokołowski - wspomnienie
» Płk dr n. med. Tadeusz Bała - wspomnienie
» Płk dr n. med. Wiktor Rozegnał - wspomnienie
» Szpital był moją miłością...
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020