Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 4/2012

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta prezesa
» Od Redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 20 kwietnia 2012 r.
» Uchwała nr 1254/12/VI RL WIL
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 18 maja 2012 r.
» Uchwały i stanowisko Prezydium RL WIL z dnia 18 maja 2012 r.
» Zdarzenia medyczne
» Uwaga - recepty!
» Dobre słowo...
» Odszedł na wieczną wartę
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Vademecum praktyk lekarskich

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020