Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2012

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 17 lutego 2012 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 29 marca 2012 r.
» Uchwała nr 1165/12/VI RL WIL z dnia 29 marca 2012 r.
» Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy
» Zasady wystawiania recept
» Konflikt interesów
» XXIX Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwały i apele XXIX Zjazdu Lekarzy WIL
» Serce jak na dłoni
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Ku pamięci płk. dr. n. med. Andrzeja Mazurka
» Płk dr n. med. Jan Tupieka
» Zimowy rekonesans
» Spieszmy się pomóc ludziom...
» Prawo w ochronie zdrowia

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020