Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2012

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 16 grudnia 2011 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 20 stycznia 2012 r.
» Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na Apel RL WIL
» Sprawozdanie z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie w 2011 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie za okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2011 r.
» Sprawozdanie Skarbnika Wojskowej Izby Lekarskiej za 2011 r.
» Kursy organizowane przez WIM w 2012 r.
» Odpady medyczne
» Charakterystyki produktu leczniczego
» Mamy kolejny szpital kliniczny
» Płk rez. lek. med. Michał Żołyniak - wspomnienie
» Ppłk lek. Zdzisław Trzęsicki - wspomnienie
» Płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mosiniak - wspomnienie
» Trochę liryki...
» VIII Wykwintny Spęd Ciemiorków

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020