Strona główna OIL

   


 
Patologia obrażeń i schorzeń wywołanych współczesną bronią w działaniach wojennych i terrorystycznych - recenzja

Autorzy:
płk rez. prof. zw. dr hab. n med. Krzysztof W. Zieliński
płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n med. Marian Brocki
płk rez. prof. dr hab. n med. Marek K. Janiak
gen. bryg. dr n med. Andrzej Wiśniewski

Format B-5, liczba stron 447, oprawa miękka, ISBN 978-83-927103-4-9
Wydawnictwo Ministerstwo Obrony Narodowej
Wydano przy pomocy finansowej Fundacji VALETUDINARIA w Bydgoszczy

Książka jest podręcznikiem, który po raz pierwszy w naszym kraju obszernie w sposób zbiorczy przedstawia problematykę patologii obrażeń i schorzeń wywołanych współczesną bronią w działaniach wojennych i terrorystycznych. Zaletą jest spójny i jednolity a zarazem przystępny sposób spojrzenia na temat poprzez połączenie nierzadko odległych dziedzin medycyny, biologii, chemii i techniki po nauki wojskowe. Walory szkoleniowe podnosi wykorzystanie za zgodą ambasady Stanów Zjednoczonych ponad 160 różnego rodzaju rycin i zdjęć z literatury wydanej w USA. Podręcznik może służyć nie tylko do podnoszenia kwalifikacji lekarzy wojskowych ale służyć jako materiał do szkolenia podchorążych i studentów medycyny oraz wykorzystany jako kompendium wiedzy dla szerokopojętych służb zabezpieczenia.

Książki można zamówić:
Fundacja VALETUDINARIA
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
tel. +48 52 378 74 60
e-mail: fundacja@valetudinaria.org.pl

"Skalpel" 2011/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2011-11-23