Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2011

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 18 lutego 2011 r.
» Uchwały RL WIL z dnia 18 lutego 2011 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 25 marca 2011 r.
» Uchwała nr 651/11/VI RL WIL z dnia 25 marca 2011 r.
» Uchwała nr 652/11/VI RL WIL z dnia 25 marca 2011 r.
» Najważniejsze zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2010
» Macedonia nie zapomniała
» Wyróżniony Lekarz Rodzinny
» XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 1/11/VI XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 2/11/VI XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 3/11/VI XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 4/11/VI XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 5/11/VI XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 6/11/VI XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 7/11/VI XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 8/11/VI XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 9/11/VI XXVIII Zjazd Lekarzy WIL
» Konferencja Naukowa Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służby Zdrowia CIOMR (NATO)
» Trzecie Forum Oparzeniowe Europy Środkowo-Wschodniej
» Płk dr n. med. Włodzimierz Smok - wspomnienie
» Wspomnienie o dr. Janie Jańcu
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» "Lekarz w jednostce szuka pracy"
» Who's in Charge? - recenzja
» Living Weapons - recenzja

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020