Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2011

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 21 stycznia 2011 r.
» Uchwała nr 548/11/VI RL WIL
» Uchwała nr 549/11/VI RL WIL
» Uchwała nr 550/11/VI RL WIL
» Uchwała nr 551/11/VI RL WIL
» Uchwała nr 552/11/VI RL WIL
» Uchwała nr 553/11/VI RL WIL
» Punkty edukacyjne
» Sprawozdanie z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie za 2010 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2010 r.
» Sprawozdanie Skarbnika Wojskowej Izby Lekarskiej za okres I-XII 2010 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2010 r.
» Legitymacje lekarza i lekarza dentysty
» Krótka historia biuletynu
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL za 2010 r.
» Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich w 2010 r.
» Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia WIL w 2010 r.
» Regulamin Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
» I Regionalne Spotkanie Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej Okręgu Częstochowskiego
» Harmonogram szkolenia wojskowego i wojskowo-medycznego realizowanego przez ośrodki dydaktyczne wojskowej służby zdrowia w 2011 r. (wyciąg)
» Masz pomysł?
» Wspomnienie - płk dr farm. Romuald Papliński
» Wspomnienie - ppłk rez. lek. med. Eugeniusz Iwanicki
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Puchar Polski Pracowników Ochrony Zdrowia,czyli ponad 300 km/godzinę...
» Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020