Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2010

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Od redakcji
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z dnia 20 sierpnia 2010 r.
» Najmłodsi lekarze WIL
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z dnia 29 września 2010 r.
» Jubileusz 90-lecia "Lekarza Wojskowego"
» Prawnik odpowiada
» Akademia Pierre Foucharda - Sekcja Polska
» Wojskowi dentyści w Sopocie
» Informatyczne wsparcie systemu ewidencji punktów edukacyjnych
» List do Pani Minister
» 54. Światowy Kongres Unii Pisarzy Lekarzy (UMEM) w Płocku
» XIII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP
» Rodzinny Piknik Integracyjny
» 50 lat pod znakiem Eskulapa i przysięgi Hipokratesa
» Kara za uratowanie życia!
» Spędowe refleksje
» Uwagi na marginesie importu starych konserw mięsnych ze Szwecji
» Kolarskie mistrzostwa
» Bartosz Gruszczyński - wspomnienie
» Legitymacje czekają
» Wydawnictwo Termedia poleca
» PZWL poleca

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020