Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 4/2010

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z dnia 16 kwietnia 2010 r.
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z dnia 14 maja 2010 r.
» Uchwala nr 192/10/VI RL WIL
» Uchwała nr 193/10/VI RL WIL
» Informacja dla osób wizytujących
» Uchwała nr 194/10/VI RL WIL
» Komisja ds. Rejestru Lekarzy WIL przypomina lekarzom
» Zaświadczenia o zarejestrowaniu praktyki do odbioru
» Zarys etyczno-moralnych i medycznych problemów sportu wyczynowego
» XIV Konferencja Naukowa SA WAM
» Katyń - ocalić od zapomnienia
» Katyńskich Ofiar Pamięci Żałobny Rapsod
» Ryszard Zawadzki - wspomnienie
» Ochrona prawna lekarza i lekarza dentysty jako funkcjonariusza publicznego
» "Łącznik" czyli szkic do portretu doktora pułkownika Bogdana Barut
» Nie przenoście nam stolicy do Krakowa!
» Bajka o doktorze
» Doktor pułkowy
» Urologia jutra w Lublinie
» W wojskowym babska klinika
» Rozważania o bioterroryzmie i zagrożeniach biologicznych
» Choroby alergiczne - wyzwanie dla lekarza praktyka
» Wydawnictwo Termedia poleca

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020