Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2010

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» W obliczu narodowej tragedii
» Od redakcji
» Płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński - wspomnienia
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 19 lutego 2010 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 25 marca 2010 r.
» Uchwała nr 152/10/VI Rady Lekarskiej WIL z dnia 25 marca 2010 r.
» Uchwała nr 174/10/VI Rady Lekarskiej WIL z dnia 16 kwietnia 2010 r.
» Legitymacje lekarza i lekarza dentysty
» Zaproszenie
» Odpowiedź na apel lekarzy delegatów WIL
» XXVII Zjazd Lekarzy WIL, Warszawa 2010
» Uchwały XXVII Zjazdu Lekarzy WIL
» 15 lat Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej
» Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy
» Przekształcenia własnościowe szpitali wojskowych
» XIV Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej
» Kpt. dr n. med. Rafał Święcicki (1970-2010)- wspomnienie
» Centrum Kształcenia Podyplomowego

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020