Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2010

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta prezesa
» Sprawozdanie z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2009 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2009 r.
» Rozliczenie budżetu WIL za rok 2009
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2009 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL za 2009 r.
» Uchwała nr 13/09/V XXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy WIL
» Apel XXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy WIL
» Apel XXVI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy WIL do MON
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 11 grudnia 2009 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 15 stycznia 2010 r.
» Uchwała nr 69/10/ VI RL WIL
» Uchwała nr 70/10/ VI RL WIL
» Uchwała nr 71/10/ VI RL WIL
» List otwarty kadry i pracowników IWSZ
» Przekazanie obowiązków
» Podziękowanie
» X Krajowy Zjazd Lekarzy
» Harmonogram szkolenia
» Z wizytą u Profesora
» Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie
» Fundacja VALETUDINARIA
» Ppłk w st. spocz. lek. Stanisław Baranowicz - wspomnienie
» Płk w st. sp. prof. dr hab. med. dr h. c. Leszek Cieciura - wspomnienie
» Ppłk w st. spocz. Władysław Nykiel - wspomnienie
» Ppłk w st. spocz. lek. med. Włodzimierz Gałko - pożegnanie
» O czym nie chce wiedzieć i pamiętać pułkownik Kuźma
» Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego
» Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020