Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 6/2009

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie RL WIL z 11 września 2009 r.
» Uchwała nr 1803/09/V RL WIL
» Uchwała nr 1804/09/V RL WIL
» Uchwała nr 1805/09/V RL WIL
» Sprawozdanie Przewodniczącego RL WIL z działalności RL WIL w V kadencji (2005-2009)
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL za okres V kadencji (2006-2009)
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w V kadencji od 1.10.2005 r. do 31.09.2005 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za okres od 1.01.2006 r. do 31.09.2005 r.
» Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich za okres V kadencji WIL
» VII Igrzyska Lekarskie w Zakopanem
» Regaty lekarzy - żeglarzy
» 12 Mistrzostwa Lekarzy w kolarstwie górskim
» Apel Pana Marka Twardowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstw Zdrowia dotyczący czytelnego wypełniania recept lekarksich
» Profesorowie i docenci WAM
» Głos wojskowych lekarzy dentystów na XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy WIL
» Pawana dla zmęczonych
» Praca zarobkowa lub działalność gospodarcza wykonywana przez żołnierza zawodowego
» Nowe akty prawne
» Kongres Letni Międzysojuszniczego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR)
» Apel Konwentu Przewodniczących Izb Lekarskich
» Prof. dr med. Henryk Orzeł - wspomnienie
» Płk w st. spocz. dr n. med. Józef Socha - wspomnienie
» Jakiż inny wrzesień...
» Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Leszek Cieciura
» Wydawnictwo Termedia poleca

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020