Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 3/2009

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Od redakcji
» Posiedzenie RL WIL z 26 marca 2009 r.
» XXV Zjazd Lekarzy WIL
» Uchwała nr 8/09/V XXV Zjazdu Lekarzy WIL
» Uchwała nr 9/09/V XXV Zjazdu Lekarzy WIL
» Uchwała nr 10/09/V XXV Zjazdu Lekarzy WIL
» Uchwała nr 11/09/V XXV Zjazdu Lekarzy WIL
» Co z tym kształceniem?
» Głos w sprawie specjalizacji - ciąg dalszy
» Księga o zachowaniu dobrego zdrowia żołnierzy
» Dzień Wojskowej Służby Zdrowia
» Kontradmirał prof. zw. dr med. Wiesław Łasiński
» (Samo-) diagnostyka problemów związanych z alkoholem (cz. II)
» Sprawozdanie z Sesji Zimowej Międzysojuszniczej Federacji Oficerów Rezerwy Służby Zdrowia
» Wykaz konferencji naukowo-szkoleniowych WIM w 2009 r.
» Wykaz kursów i szkoleń organizowanych przez WIM w 2009 r.
» Nowe akty prawne
» Zachowajmy ich w naszej pamięci
» Wydawnictwo Cornetis poleca
» Intensywna terapia dorosłych

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020