Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2009

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Od redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 19 grudnia 2008 r.
» Stanowiska i uchwały z dnia 19 grudnia 2008 r.
» Kalendarium wyborcze
» Posiedzenie Prezydium RL WIL z dnia 16 stycznia 2009 r.
» Uchwały Prezydium RL WIL z dnia 16 stycznia 2009 r.
» Regulamin obrad Zjazdu Lekarzy WIL
» Sprawozdanie z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za rok 2008
» Sprawozdanie Skarbnika Wojskowej Izby Lekarskiej za 2008 r.
» Rozliczenie budżetu WIL za rok 2008
» Prowizorium budżetowe WIL na rok 2009
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za rok 2008
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby lekarskiej za rok 2008
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za rok 2008
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL za 2008 r.
» Głos w sprawie specjalizacji
» Perły medycyny wojskowej służby zdrowia
» Wojskowy bardziej konkurencyjny
» Podziękowanie
» Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
» Ppłk dr n. med. Jacek Pietrzykowski - wspomnienie
» Chor. (por. w st. spoczynku) Bolesław Sąsiadek - wspomnienie
» Bolek Sąsiadek nie żyje!
» Zachowajmy ich w naszej pamięci
» Nowe akty prawne
» Wydawnictwo Termedia poleca
» Prekursorzy medycyny polskiej
» XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020