Strona główna OIL

   


 
Zmiany w 1 Szpitalu Wojskowym w Lublinie

W 1 Szpitalu Wojskowym w Lublinie szykują się zmiany. Obecnie obowiązki zastępcy Komendanta ds. lecznictwa, tegoż szpitala przejmuje kpt. lek. med. Piotr Ostański, od dotychczasowego płk. rez. lek. med. Stanisława Cielicy.
Dr. Ostański był dotychczas asystentem na oddziale neurologii z pododdziałem udarowym, kierowanym przez płk. rez. dr. n. med. Stanisława Bańkę. Ponadto obok specjalizacji neurologicznej robi specjalizację z rehabilitacji.

Jerzy JĘDRZEJEK

"Skalpel" 2009/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2009-01-09