Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 1/2009

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta prezesa
» Legitymacja lekarza i lekarza dentysty
» Od redakcji
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 24 października 2008 r.
» Oferta współpracy w zakresie ubezpieczeń oc dla lekarzy
» Opinia prawna w sprawie czasu służby lekarzy - żołnierzy zawodowych
» Komunikat Komisji ds. Prywatnych Praktyk Lekarskich
» Z historii Wojskowej Akademii Medycznej
» Harmonogram szkoleń
» Apel Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
» Uroczyste posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
» Chcieć to móc
» (Samo-) diagnostyka problemów związanych z alkoholem (część I)
» Prekursorzy medycyny polskiej
» III Konferencja Naukowa "Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska"
» Ogólnopolskie Igrzyska Lekarskie - Zakopane 2008
» Wspomnienia - prof. dr. hab. med. Marian CHOLEWA
» Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
» Nowe akty prawne
» Przewodnik WHO
» Zmiany w 1 Szpitalu Wojskowym w Lublinie

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020