Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 2/2008

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 12 grudnia 2007 r.
» Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z 18 stycznia 2008 r.
» Uchwały Rady Lekarskiej WIL
» Sprawozdanie z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2007 r.
» Sprawozdanie Skarbnika Wojskowej Izby Lekarskiej za 2007 r.
» Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za rok 2007 r.
» Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2007 r.
» Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL za okres 1.01.2007 r.-31.12.2007 r.
» IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy
» APEL nr 7 Nadzwyczajnego IX Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 12 stycznia 2008 r. do lekarzy i lekarzy dentystów
» Nowe uprawnienia kombatantów do świadczeń zdrowotnych
» Jubileusz 80 urodzin prof. dr hab. n. med. Tadeusza Mosiniaka
» Rozważania o czasie
» Normalności ciąg dalszy
» Polski Szpital im. Ignacego Jana Paderewskiego w Edynburgu (1941-1947)
» Punkty edukacyjne - nowe informacje
» Uwagi do artykułu "Broń chemiczna od Ypres do metra tokijskiego"
» Odpowiedź autora artykułu "Broń chemiczna od Ypres do metra tokijskiego"

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020