Strona główna OIL

   


 
Skalpel nr 1/2008

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.Wersja PDF
Kliknięcie na linku wyświetli treść artykułu Skalpela:
» Szpalta Prezesa
» Posiedzenie RL WIL z dnia 14 listopada 2007 r.
» Kwadratura koła czyli jak będziemy pracować po 1 stycznia 2008 r.
» Harmonogram szkolenia wojskowego i wojskowo-medycznego realizowany przez ośrodki szkoleniowe wojskowej służby zdrowia w 2008 r.
» Nowe władze Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na lata 2007-2011
» Wojskowe pielgrzymowanie z Bydgoszczy do Włoch
» Wybrane problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr wojskowej służby zdrowia
» Powstanie i rozwój Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu (1941-1949)
» Miejsce psychologii i psychiatrii wojskowej w warunkach zmieniającej się armii
» Jak opłacać składkę członkowską?
» Oferta ubezpieczeniowa firmy MEDBROKER
» Od redakcji
» Nowe recepty od Nowego Roku
» Czas pracy lekarzy
» Czekając na normalność
» Aktualne problemy zabezpieczenia medycznego sił zbrojnych
» Nowa jakość, nowe wyzwania
» Przełom w leczeniu stwardnienia rozsianego
» Listy od użytkowników MPE

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020