Strona główna OIL

   


 
Nowe akty prawne

 • Dziennik Ustaw nr 60 z dnia 6 kwietnia 2007 r.
  • poz. 408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r.: Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  • poz. 409 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r.: Szczegółowy tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich.
 • Dziennik Ustaw nr 69 z dnia 18 kwietnia 2007 r.
  • poz. 466 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.
 • Dziennik Ustaw nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r.
  • poz. 525 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r.: Doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych.
 • Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 10 maja 2007 r.
  • poz. 553 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2007 r.: Kwalifikacje wymagane od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek.
 • Dziennik Ustaw nr 82 z dnia 11 maja 2007 r.
  • poz. 559 Ustawa Sejmu RP z dnia 13 kwietnia 2007 r.: Zm.: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektóre inne ustawy.
 • Dziennik Ustaw nr 90 z dnia 23 maja 2007 r.
  • poz. 605 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r.: Ramowe procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.
 • Dziennik Ustaw nr 95 z dnia 30 maja 2007 r.
  • poz. 633 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień.
 • Dziennik Ustaw nr 97 z dnia 1 czerwca 2007 r.
  • poz. 644 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
  • poz. 645 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r.: Wykaz jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka.
  • poz. 646 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r.: Recepty lekarskie.
 • Dziennik Ustaw rocznik 2007 nr 99 z dnia 5 czerwca 2007 r.
  • poz. 659 Ustawa Sejmu RP z dnia 30 marca 2007 r.: Nadanie Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach".
  • poz. 662 Ustawa Sejmu RP z dnia 9 maja 2007 r.: Zm.: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektóre inne ustawy.
  • poz. 668 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie.
  • poz. 673 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 21 czerwca 2007 r.
  • poz. 755 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • Dziennik Ustaw nr 112 z dnia 27 czerwca 2007 r.
  • poz. 775 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r.: Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych.
 • Dziennik Ustaw nr 119 z dnia 4 lipca 2007 r.
  • poz. 817 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r.: Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni.
 • Dziennik Ustaw nr 123 z dnia 9 lipca 2007 r.
  • poz. 849 Ustawa Sejmu RP z dnia 15 czerwca 2007 r.: Lekarz sądowy.
 • Dziennik Ustaw nr 124 z dnia 11 lipca 2007 r.
  • poz. 867 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 r.: Umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.
  • poz. 868 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju.
 • Dziennik Ustaw nr 127 z dnia 17 lipca 2007 r.
  • poz. 882 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.
  • poz. 898 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.
  • poz. 899 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2007 r.: Zm.: rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dziennik Ustaw nr 133 z dnia 24 lipca 2007 r.
  • poz. 922 Ustawa Sejmu RP z dnia 29 czerwca 2007 r.: Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Dziennik Ustaw nr 134 z dnia 26 lipca 2007 r.
  • poz. 934 Ustawa Sejmu RP z dnia 5 lipca 2007 r.: Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych.

"Skalpel" 2007/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020