Strona główna OIL

   


 
Razem dla wspólnej sprawy

27 czerwca br. delegacja Wojskowej Izby Lekarskiej w składzie: prof. dr hab. med. Marian Brocki - Przewodniczący WIL, dr n. med. Marian Dójczyński - sekretarz WIL, lek. Jerzy Staszczyk - skarbnik WIL i lek. Zbigniew Ułanowski - redaktor naczelny "Skalpela" przyjęta została przez płk. dr. n. med. Andrzeja Wiśniewskiego - od 1 czerwca 2007 r. Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
W związku z powołaniem Go przez Ministra Obrony Narodowej na to stanowisko delegacja złożyła nowemu Szefowi serdeczne gratulacje oraz życzyła mu owocnej działalności na rzecz wojskowej służby zdrowia i jej podopiecznych. Przy okazji wyrażono zadowolenie środowiska z przywrócenia tej funkcji lekarzowi i zapewniono, że Wojskowa Izba Lekarska wspierać Go będzie w działaniach zbieżnych z oczekiwaniami lekarzy wojskowych i zatrudnionych w wojskowych zakładach leczniczych oraz ich pacjentów.
Płk. A. Wiśniewskiemu wręczono list gratulacyjny i symboliczny upominek. W niezbyt długiej z konieczności rozmowie poruszono najistotniejsze z samorządowego punktu widzenia problemy, które jak się okazało równie ostro dostrzega nowy Szef Inspektoratu WSZ. Płk dr n. med. Andrzej Wiśniewski podziękował za życzenia, z zadowoleniem przyjął zaproszenie na najbliższe posiedzenie Rady Lekarskiej WIL i zadeklarował chęć bliskiej współpracy z samorządem lekarzy wojskowych.

(red.)

"Skalpel"; 2007/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020